Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 4/2021

Stanovisko Agentúry OA Bratislava ku ZÁKAZU VYCHÁDZANIA

Pýtate sa nás, či môžu osobné asistentky a asistenti počas lockdownu a zákazu vychádzania vykonávať osobnú asistenciu. Podľa nášho názoru môžu. V tomto prípade ide o činnosť, ktorá nemôže byť vykonávaná z domu.

Mali by sa však, čo najviac prispôsobiť protipandemickým podmienkam pre zamestnancov v odporúčanom režime OTP, a teda asistovať iba, ak sú plne zaočkovaní, po prekonaní covid-19 alebo otestovaní. Test môže byť napríklad RT-PCR, antigénový, LAMP alebo nazálny. Negatívny výsledok testu nesmie byť starší ako 7 dní od odberu.

Osobná asistencia nemá povahu zamestnania, preto asistentky a asistenti nemajú potvrdenie od zamestnávateľa na cestu do práce. Úrady práce im ho tiež nevystavia, keďže nie sú ich zamestnanci. Odporúčame, aby asistenti a asistentky nosili so sebou zmluvu o výkone osobnej asistencie alebo potvrdenie od užívateľov o nevyhnutnosti dochádzky asistentov.

Môžete použiť aj náš vzor potvrdenia (súbor)

Viac o výnimkách zo zákazu vychádzania v návrhu uznesenia https://bit.ly/3oYlX4a

Pri zaujatí tohto stanoviska vychádzame z dostupných informácií dotknutých inštitúcií. Prosíme vás, aby ste pri výkone osobnej asistencie dodržiavali hygienické predpisy a nosili rúška.

SOS dotácie pozastavené

Počas druhej vlny pandémie osoby vykonávajúce osobnú asistenciu mohli požiadať o SOS dotáciu v prípade výpadku ich príjmu v dôsledku covid-19. O tejto dotácii sme písali viac v tomto článku https://www.osobnaasistencia.sk/index.php/blog/item/62-sos-dotacia-aj-pre-asistentky-a-asistentov

Čítať ďalej...

Vykonávanie osobnej asistencie blízkymi rodinnými príslušníkmi počas koronavírusu

Aktualizované: 2. november 2021
Táto situácia pretrváva a možnosť vykonávania osobnej asistencie blízkymi rodinnými príslušníkmi je naďalej umožnená podľa dole uvedených podmienok.

Koronavírus negatívne ovplyvňuje aj vykonávanie osobnej asistencie. Niektorí osobní asistenti a asistentky pravdepodobne museli odcestovať domov alebo sa akútne potrebujú postarať o svojich blízkych. A preto nemôžu vykonávať osobnú asistenciu v takom rozsahu ako bežne. Mnohí užívatelia a užívateľky zostali odkázaní len na pomoc svojich rodinných príslušníkov.

Dodatok k zmluve o výkone osobnej asistencie - vzor (.doc)

Zmeny prijaté v zbierke zákonov (.pdf)

Čítať ďalej...

Zasielanie výkazov a podávanie výkazov na rodinného príslušníka sa nemení

Platné od 21. 5. 2021

Napriek tomu, že núdzový stav bol vládou zrušený, mimoriadna situácia naďalej trvá, čo znamená, že blízke osoby môžu naďalej fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávať osobnú asistenciu najviac 10 hod. denne. Taktiež naďalej platí že výkazy a potvrdenia spojené s osobnou asistenciou môžu zasielať úradom emailom.

Viac info o tejto možnosti si môžete prečítať v našom staršom článku.

Naši partneri