DystroCentrumAktuality

Ukončenie núdzového stavu a peňažné príspevky

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 366 z 10. júna 2020 vláda ukončila núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky uplynutím 13. júna 2020; a zároveň skonštatovala, že mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu.

Čítať ďalej...

Podávanie daňových priznaní sa opäť odsúva

Vláda a parlament odhlasovali posuny termínov daňových priznaní, ročných zúčtovaní za zamestnancov, či poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov. Daňové priznania stačí podať a dane zaplatiť nasledujúci mesiac po skončení pandémie.

Viac tu: https://bit.ly/2wiwKPj

Kedy to bude, to sa ešte nevie. Situáciu sledujeme a budeme vás informovať.

Kompletné opatrenia v rámci "Lex korona" https://bit.ly/2x63yve

Náhrada príjmu pre osobných asistentov, ktorých jediným príjmom je osobná asistencia

V čase mimoriadnej situácie spôsobenej šírením koronavírusu COVID-19 zostali bez príjmu mnohí osobní asistenti a asistentky. Dotýkajú sa ich obmedzenia nariadené vládou o zákaze návštev v zariadeniach sociálnych služieb, prípadne sú ich užívatelia v prísnejšom režime z dôvodu svojej ochrany pred nákazou. Inak povedané, nie z vlastného rozhodnutia nemôžu vykonávať osobnú asistenciu svojim klientom.

Najsilnejšie tento problém pociťujú predovšetkým tí osobní asistenti, pre ktorých bol príjem z osobnej asistencie hlavným a jediným zdrojom príjmom. Práve oni sa v tomto čase ocitli vo veľmi ťažkej situácii. Práca osobných asistentov nie je zamestnaním podľa Zákonníka práce, nie je to ani živnosť ani podnikanie. Z tohto dôvodu nemajú potrebné poistenie, z ktorého vyplýva nárok na OČR ani PN, či na dávku v nezamestnanosti. Z iniciatívy Komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorá promptne reagovala na podnety, ktoré dostávala od osobných asistentov a užívateľov, sa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR rozhodlo pomôcť tejto skupine.

Čítať ďalej...

Vykonávanie osobnej asistencie blízkymi rodinnými príslušníkmi počas koronavírusu

Koronavírus negatívne ovplyvňuje aj vykonávanie osobnej asistencie. Niektorí osobní asistenti a asistentky pravdepodobne museli odcestovať domov alebo sa akútne potrebujú postarať o svojich blízkych. A preto nemôžu vykonávať osobnú asistenciu v takom rozsahu ako bežne. Mnohí užívatelia a užívateľky zostali odkázaní len na pomoc svojich rodinných príslušníkov.

Čítať ďalej...

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Koronavírus a NSO

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 3/2020

          Osobná asistencia
         teória a prax (2019)


Naši partneri