DystroCentrumAktuality

Vykonávanie osobnej asistencie blízkymi rodinnými príslušníkmi počas koronavírusu

Koronavírus negatívne ovplyvňuje aj vykonávanie osobnej asistencie. Niektorí osobní asistenti a asistentky pravdepodobne museli odcestovať domov alebo sa akútne potrebujú postarať o svojich blízkych. A preto nemôžu vykonávať osobnú asistenciu v takom rozsahu ako bežne. Mnohí užívatelia a užívateľky zostali odkázaní len na pomoc svojich rodinných príslušníkov.

Čítať ďalej...

AKTUALITY O KORONAVÍRUSE NA JEDNOM MIESTE

Vzhľadom na vážnu situáciu spôsobenú koronavírusom sme zriadili novú kategóriu KORONAVÍRUS A NERVOVOSVALOVÉ OCHORENIA, kde nájdete všetky dôležité informácie na jednom mieste.

Daňové priznania stačí podať do konca júna

Ministerstvo financií SR a Finančná správa SR predĺžili lehotu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane až do 30.06.2020. Pričom lehota sa automaticky predĺži bez akéhokoľvek oznámenia. Táto informácia sa týka všetkých právnických a fyzických osôb, tým pádom tiež všetkých osobných asistentov a asistentiek.
Viac informácií k téme  https://bit.ly/2wvyxR5
Najčastejšie otázky a odpovede k téme  https://bit.ly/2xf3aKK

Výkazy a potvrdenia môžete poslať aj e-mailom

Znižujte riziko prenosu koronavírusu aj pri kontakte s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a využite možnosti, ktoré sú obsiahnuté v opatreniach Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej „Ústredie PSVR“).

Ústredie PSVR žiada klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu radšej využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt. Podstatné je teda vedieť, že v oblasti pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu a parkovacieho preukazu počas krízovej situácie: 

Čítať ďalej...

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Koronavírus a NSO

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 1/2020

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri