DystroCentrumAktuality

Pokyny k daňovému priznaniu za rok 2018 pre osobných asistentov

Do 1. apríla 2019 si aj osobní asistenti musia splniť svoju daňovú povinnosť, pokiaľ im vznikne. Ak potrebujete pomôcť pri vyhotovení daňového priznania, do 15. marca 2019 môžte kontaktovať centrálu Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR. Po tomto termíne vám už nevieme zaručiť pomoc vzhľadom na obmedzené pracovné kapacity.

V prípade potreby konzultácie ohľadom príjmu z osobnej asistencie, neváhajte kontaktovať Alenu Hradňanskú na tel. čísle 0948/04 66 73

Pokyny k zdaňovaniu príjmov z osobnej asistencie nájdete:

http://www.omdvsr.sk/images/dane_2018.pdf

Všetky potrebné tlačivá, vrátane čestného vyhlásenia o príjme asistentov v roku 2018 nájdete na:

http://www.omdvsr.sk/index.php/subory-na-stiahnutie.html

Rátajte s nami pri rozhodnutí o Vašich percentách! Bez Vás to nedáme!

Na čo všetko Vaše percentá použijeme?

Prezentácia aktivít OMD v SR za rok 2018 - stiahnuť

Informačný leták - stiahnuť

Vyhlásenie o % - stiahnuť

---

Fyzické osoby - zamestnanci

Darovať 2% alebo 3% z daní môžu aj FO, ktorým ročné zúčtovanie preddavkov na daň urobí zamestnávateľ. Do 30. apríla 2019 pošlú/doručia príslušnému daňovému úradu vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za r. 2018 a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Tieto tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska.

POZOR: Po novom je vzor Vyhlásenia presne zadefinovaný zákonom. Žiadne iné nebude daňovým úradom akceptované. Tiež je dôležité správne vyplniť IČO organizácie, ktoré musí byť zarovnané sprava doľava. Inak sa tlačivo nebude považovať za správne vyplnené.

Právnické osoby môžu darovať 1% alebo 2%

1% PO poukážu vtedy, ak v roku 2018 až do dňa podania daňového priznania NEDAROVALI 0,5% z dane na verejnoprospešný účel. Ak však v tomto období DAROVALI 0,5% dane na verejnoprospešný účel, môžu poskytnúť až 2%.

Za váš dar - náš diár 2019!

Krásny a ľahký, s rozmermi 15 x 8,5 cm akurátny do tašky alebo kabelky. Každý deň ponúka množstvo priestoru na zapisovanie poznámok. Počas celého roka vás budú sprevádzať hrdinovia a hrdinky krátkeho komixového príbehu. Predstavia osobnú asistenciu, formu pomoci, ktorá ľuďom so zdravotným postihnutím umožňuje žiť nezávislým spôsobom života. 

Diár na rok 2019 z dielne OeMDečka získate za dar v hodnote 5,- € (v sume je zarátané aj poštovné).

Texty: Katarína Uhrová

Grafický dizajn a ilustrácie: Veronika Melicherová

Tlač: Kníhtlač Gerthofer, Zohor

Čítať ďalej...

Oslobodenie od úhrady za diaľničnú známku

V prípade fyzických osôb so zdravotným postihnutím je platnosť oslobodenia od úhrady diaľničnej známky neobmedzená (až do prípadnej zmeny predpisov) a nie je potrebné rok čo rok požiadať o predĺženie platnosti oslobodenia od úhrady diaľničnej známky v Slovenskej republike. Naopak, v prípade, že by išlo o vozidlo patriace právnickej osobe (naríklad združeniu, ktorá poskytuje sociálne služby), tak v tomto prípade je potrebné požiadať o oslobodenie každý rok, keďže platnosť oslobodenia končí k dátumu 31.1. nasledujúceho roku. Napríklad: Združenie požiadalo o oslobodenie pre rok 2018, tak platnosť oslobodenia od poplatkov platí do 31.1.2019.

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 4/2018

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri