Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 4/2021

Jednorazový príspevok ako inflačná pomoc

Na návrh nariadenia vlády SR jednorazový príspevok vo výške 100 eur dostanú aj poberatelia príspevku na opatrovanie, osoby vykonávajúce osobnú asistenciu a osoby, ktoré sa starajú o ŤZP alebo o osoby staršie ako 80 rokov bez príspevku na opatrovanie. Týmto opatrením vláda SR chce zmierniť následky vysokej inflácie. Tento finančný príspevok sa nebude považovať za príjem, to znamená, že nebude mať vplyv ani na výšku príspevku na opatrovanie a nemusí sa ani zdaňovať.

Čítať ďalej...

Nové číslo Ozveny plné užitočných informácií

V najnovšom čísle časopisu Ozvena 1/2022 nájdete informácie o tom, ako Belasý motýľ pomáha ľuďom s nervovosvalovým ochorením utekajúcim pred vojnou na Ukrajine. Tiež dôležité dátumy týkajúce sa tohtoročnej verejnej zbierky Belasý motýľ a pripravovaných letných pobytov vrátane prihlášky. Rovnako zaujímavé sú informácie o novej informačnej publikácii, ktorú vydalo OMD v SR v úzkej spolupráci so Slovenskou alianciou zriedkavých chorôb. Okrem všeobecných informácií o publikácii s názvom "SMA sprievodca", si môžete v Ozvene prečítať jednu vybranú kapitolu o dýchaní, kde sa ochorenie SMA prejavuje najviac.

Viktor Porubský, ktorý prešiel za svojho otca s ALS peši viac ako 700 km a rodina Hercegová so synom Zionom s SMA a dcérou Zoé, sa s nami podelili o osobné príbehy. Preto určite nevynechajte tieto rozhovory. V rubrike z našej činnosti prinášame výsledky volieb do Výkonného výboru a Revíznej komisie, zhrnutie minuloročnej projektovej činnosti. V spoločenskej rubrike privítame nových členov a rozlúčime sa s tými, ktorí nás, žiaľ, opustili.
 
Okrem toho v najnovšej Ozvene nájdete mnoho ďalších, tradične obľúbených rubrík. Prajeme vám príjemné čítanie. 

Čítať Ozvenu 1/2022 (.pdf)

2% pre Belasého motýľa

Už 28 rokov pomáhame ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám na celom Slovensku.

Poskytujeme špecializované sociálne poradenstvo, bezplatne prevádzkujeme požičovňu pomôcok a Agentúru osobnej asistencie v Bratislave a v Žiline. Organizujeme verejnú zbierku Belasý motýľ, z ktorej prispievame ľuďom s ochorením svalov na špeciálne pomôcky.

To všetko môžeme realizovať aj vďaka vašim darovaným percentám. Táto podpora pre nás veľa znamená. Ďakujeme. 

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (za rok 2021)

Ako postupovať

Ako sme ich použili

Čomu sa venujeme (.pdf)

Spoločná kandidátka tretieho sektora na post komisárky pre deti

Aj Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR podporuje na post komisárky pre deti Janette Motlovú ako spoločnú kandidátku tretieho sektora. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka vo Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Pracuje inkluzívnym prístupom, v ktorom využíva zážit­kové vzdelávanie.
 
Veríme, že v prípade jej zvolenia bude zodpovedne a odborne chrániť práva detí na Slovensku a zastupovať ich záujmy. Zároveň vyslovujeme záujem o dlhodobú spoluprácu s Janette Motlovou na poste komisárky pre deti.
 
OMD v SR sa tak pridáva k ďalším dlhodobo pôsobiacim organizáciám v neziskovom sektore, ktoré reagujú na verejnú výzvu politikov k podaniu návrhu na nastávajúcu novú voľbu komisárky pre deti.

Foto: VÚDPaP

Naši partneri