DystroCentrumAktuality

Čo robiť, keď sa osoba v dôsledku telesného postihnutia nemôže podpísať

Mnohí naši členovia a klienti sa v dôsledku zhoršovania nervovosvalového alebo iného ochorenia ocitli v situácii, keď nevládzu hýbať rukami. Ak sa nemôžu preto ani podpísať, odporúčame, aby táto osoba udelila za účelom jej zastupovania pri podpisovaní plnomocenstvo podľa ustanovenia § 31 Občianskeho zákonníka. Vhodné je splnomocniť osobu, s ktorou žije splnomocniteľ v spoločnej domácnosti a dôveruje jej. Toto plnomocenstvo by malo mať formu notárskej zápisnice. A v ideálnej forme by malo byť plnomocenstvo udelené na všetky prípady podpisovania v bežnom živote.

Túto problematiku spracovala kancelária komisárky pre osoby zo zdravotným postihnutím.

Viac o problematike TU.

Detské kresby s Veronikou Fodorovou

Milí rodičia, milé deti!

Máme pre Vás super úžasnú ponuku!

Poďte kresliť  spolu s našou novou kamarátkou Veronikou Fodorovou! Veronika je slovenská výtvarníčka. Pri svojej tvorbe veľmi rada spolupracuje s deťmi. Ich kresbičky citlivo tvaruje a používa pri tom rôzne vizuálne prvky a grafické techniky.

Tu sú ukážky jej tvorby: www.fodorova.com.

V spolupráci s vami, milé deti a Veronikou by sme radi pripravili výstavy. Tieto by mali byť súčasťou kampane BELASÝ MOTÝĽ. Chceme ukázať, že máme šikovné a tvorivé deti. Do tohto projektu pozývame deti do veku max. 10 rokov, potrebujeme úplne jednoduché detské kresbičky. Zapojiť sa môžu aj vaši malí súrodenci. TÉMA: Môj kamarát/kamarátka – nakreslite, čo vám napadne a nemusí to byť len človek...

Dôležité: stačí ak budete kresliť ceruzkou alebo fixkou 

Milí rodičia, pomôžte nám a poproste svoje deti o kresbičky. Starostlivo ich zabaľte a pošlite listom na našu adresu:

OMD v SR, Vrútocká 8, 821 04 Bratislava, čakáme do 15. 3. 2019.

Veľmi sa na kresbičky tešíme!

Aj my patríme do rodiny zriedkavých chorôb

28. február je každoročne Medzinárodným dňom zriedkavých chorôb.

Zriedkavé choroby (rare diseases) majú väčšinou chronický, progresívny,degeneratívny charakter. Väčšina z týchto chorôb je nevyliečiteľná, ale včasné rozpoznanie diagnózy a nasadenie liečby zmierňuje príznaky a predchádza komplikáciám. Zriedkavé choroby, napriek „malým číslam v štatistikách“ také zriedkavé vlastne nie sú. Veď len na Slovensku nimi trpí odhadom až 300 000 pacientov!

Tohtoročná téma je veľmi príťažlivá: „Spájanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti.“ Naša organizácia touto témou žije roky. Dlhoročne zdôrazňujeme aké dôležité sú okrem zdravotnej starostlivosti aj sociálne služby a prístupnosť kompenzačných pomôcok. Veríme tomu, že dostupnosť podporných služieb má priamy vplyv na kvalitu života pacientov so zriedkavými chorobami.

Čítať ďalej...

Aktivity na rok 2019

Plán podujatí organizovaných v roku 2019 Organizáciou muskulárnych dystrofikov v SR

Kampaň Belasý motýľ

______________________________________________________________________

Názov: Silné motory podporia slabé svaly“, 8. ročník
Termín: 1. jún
Miesto: Bratislava
Sprievodná akcia kampane Belasý motýľ v spolupráci s motorkárskymi klubmi a ostatnými motorkármi. Motorkárska show pre verejnosť, v rámci ktorej  fascinujúce motorky, sila ich motorov a im duchom oddaní motorkári a majitelia športových áut podporia kampaň Belasého motýľa.
______________________________________________________________________

Názov: Verejná zbierka Belasý motýľ, 19. ročník
Termín: 7. jún
Miesto: cca 60 miest na Slovensku
Celoslovenská osvetová kampaň o nervovo-svalových ochoreniach a jej dôsledkoch, spojená s verejnou zbierkou na kompenzačné pomôcky pre ľudí s týmto ochorením.
______________________________________________________________________

Názov: Koncert belasého motýľa, 15. ročník
Termín: 12. jún
Miesto: Hlavné námestie, Bratislava

Benefičný koncert rockových kapiel na podporu kampane Belasý motýľ a nezávislého života. Bez nároku na honorár zahrá napr.: S Hudbou Vesmírnou, Fuera Fondo, Korben Dallas a ďalší.
______________________________________________________________________

Čítať ďalej...

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 2/2019

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri