DystroCentrumAktuality

Problém s podvýživou trápi mnohých členov. Dá sa riešiť.

 

 

Podvýživa vzniká kvôli oslabeným prehĺtacím svalom ako sprievodný jav zhoršovania slabosti celého tela pri nervovosvalovom ochorení.

V začiatku môžu pomôcť rôzne “finty”, ktoré nájdete v praktickom letáku o prehĺtaní TU.

Keď je už neschopnosť prehĺtania výrazná, pomôže hadička zavedená cez stenu žalúdka, cez ktorú sa prijíma potrava. Obáv a predsudkov vás chce zbaviť praktická brožúrka Môj život s PEGom, ktorú stiahnete TU.

 

PROFESIA DAYS A ZÓNA BEZ HRANÍC

Aj tento rok budeme súčasťou najväčšieho pracovného veľtrhu Profesia days 6. a 7. marca v bratislavskej Inchebe. Zóna bez hraníc je pripravená!

Pripravení sme aj my, v pekných tričkách, vyzbrojení informačnými letáčikmi ideme získavať nových osobných asistentov!

Spoločnosť Profesia podporuje zamestnávanie ŤZP ústretovými krokmi. Už od 1. marca spoločnosť Profesia sprístupnila všetkým svojim klientom životopisy uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie, zadarmo. Cieľom je zjednodušiť cestu k zamestnaniu.

Je to krok, ktorý by mali oceniť nielen zamestnávatelia, ale aj samotní uchádzači o zamestnanie z radov ZŤP. Takto sa ich životopisy ľahšie dostanú do zorného uhla zamestnávateľov.

Viac tu: https://firma.profesia.sk/su-zdravotne-znevyhodneni-na-trhu-prace-skutocne-neziaduci-vyse-desatina-ma-vysokoskolsky-titul/

Filozofia zamestnávania v OMD v SR

Zamestnávanie osôb s veľmi ťažkým zdravotným postihnutím vnímame ako jednu z hlavných foriem inklúzie aj na Slovensku.

Dlhodobo v praxi presadzujeme našu filozofiu vytvárania pracovných miest pre ľudí so svalovou dystrofiou a inými nervovosvalovými ochoreniami a ponúkame im priestor na sebarealizáciu a rozvoj, aby sa stali prínosom pre spoločnosť a pre našu klientelu. 

Sme presvedčení, že osoby s ŤZP nie sú len prijímateľmi pomoci. Naše chránené pracovisko je názorným príkladom o schopnostiach osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Chceme podnietiť aj osoby s ŤZP, aby sa nebáli, verili v svoje schopnosti a išli za svojimi cieľmi. 

Zastávame názor, že zamestnanie predstavuje pre osobu s ŤZP – okrem iného – cestu smerom k samostatnosti a k nezávislému životu.

VERNISÁŽ TADEÁŠA WAGNERA – 1. 3., 17:00

Tadeáš Wagner Vás srdečne pozýva na Vernisáž svojej výstavy. Tú organizuje za pomoci svojej rodiny, kamarátov z Imobilia a OMD v SR v Bratislave. Vernisáž k výstave sa uskutoční 1. marca, o 17:00 v Imobilio galérii na Jamnického ulici na Dlhých Dieloch - Bratislava . Výstava potom bude trvať do 1. mája 2019.

Čo robiť, keď sa osoba v dôsledku telesného postihnutia nemôže podpísať

Mnohí naši členovia a klienti sa v dôsledku zhoršovania nervovosvalového alebo iného ochorenia ocitli v situácii, keď nevládzu hýbať rukami. Ak sa nemôžu preto ani podpísať, odporúčame, aby táto osoba udelila za účelom jej zastupovania pri podpisovaní plnomocenstvo podľa ustanovenia § 31 Občianskeho zákonníka. Vhodné je splnomocniť osobu, s ktorou žije splnomocniteľ v spoločnej domácnosti a dôveruje jej. Toto plnomocenstvo by malo mať formu notárskej zápisnice. A v ideálnej forme by malo byť plnomocenstvo udelené na všetky prípady podpisovania v bežnom živote.

Túto problematiku spracovala kancelária komisárky pre osoby zo zdravotným postihnutím.

Viac o problematike TU.

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 2/2019

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri