DystroCentrumAktuality

Tlačová správa: Tábory s OMD v SR začínajú

Pre ľudí so svalovým ochorením, ktorí sa v dôsledku svojej diagnózy pohybujú na elektrickom, či mechanickom invalidnom vozíku, je ťažké zdolávať podmienky v prostredí mimo svojho domova. Práve kvôli obavám z bariér leto netrávia na exotickej dovolenke v zahraničí, alebo na chate v horách, aj keď mnohí po takto prežitých prázdninách túžia.   
 
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR pre svojich členov už niekoľko rokov pripravuje tábory snov! Také, kde strach z prekážok neexistuje. Starostlivo vyberané bezbariérové ubytovanie a špeciálne kompenzačné pomôcky pre všetkých, ktorí to potrebujú. Samozrejmosťou je veselý program, na ktorý sa spomína po celý rok a k tomu príjemne prostredie v krásnej prírode.  Tábory pre malých aj veľkých, na vozíku aj bez neho. Pre takých, ktorí kontakt s ľuďmi s podobným osudom potrebujú viac, než si to vieme predstaviť.

Tlačová správa (.pdf)

Čítať ďalej...

Zmeny v osobnej asistencii od 1. júla

Nová odmena

Od 1. júla 2018 nás čakajú viaceré novinky, ktoré sa týkajú peňažného príspevku na osobnú asistenciu. Zvyšuje sa hodinová sadzba osobným asistentkám a asistentom na 3,82€. Odmena už nebude naviazaná na výpočet zo životného minima, v zákone je po novom uvedená pevná suma. Tá sa môže meniť len nariadením vlády Slovenskej republiky. A práve preto treba pôvodné zmluvy upraviť v VI. bode, kde sa píše o výške odmeny a spôsobe jej vyplácania. Túto zmenu treba urobiť Dodatkom k zmluve, netreba pôvodné zmluvy rušiť. Všetky nové zmluvy uzatvorené od 1.7. už budú podľa nového vzoru, ktorý už tieto zmeny bude obsahovať.

Stiahnuť dodatok k zmluve
Stiahnuť nový vzor zmluvy

Výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie
Výkaz o odpracovaných hodinách prešiel miernou úpravou. Po novom sa volá Výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie. K dispozícii je nový vzor, ktorý je prílohou č. 16 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Odporúčame prečítať si vysvetlivky k vyplňovaniu výkazu. Nové výkazy sa budú odovzdávať prvýkrát v auguste za hodiny osobnej asistencie vykonané v júli.
 
Stiahnuť nový výkaz editovateľný
Stiahnuť výkaz s vysvetlivkami

Potvrdenie o vyplatenej odmene

Do potvrdenia sa doplnilo len jedno nové slovo a to meno „fyzickej“ osoby. K dispozícii je nový vzor, ktorý je prílohou č. 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Nové potvrdenia sa budú odovzdávať prvýkrát v auguste do piateho dňa v mesiaci.

Stiahnuť potvrdenie

Aké zmeny nás čakajú v z. č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR sa aktívne zapájala do pripomienkovania návrhu novelizácie zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia. Na základe doterajších skúseností sme sa veľmi obávali toho, čo nám navrhované zmeny prinesú a čoho všetkého sa budú týkať. Vedeli sme, že prioritou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je dosiahnuť:

  • Zvýšenie peňažného príspevku na opatrovanie v troch krokoch až na úroveň výšky minimálnej mzdy.
  • Zrušenie vstupu úradov do dedičského konania, čím by už v ďalšom období nepožadovali úrady práce vrátiť pomernú časť príspevkov v prípade, že dôjde k úmrtiu žiadateľa. Týkalo by sa to pomôcok, auta, úpravy auta, úpravy bytu a pod.

Nakoniec sa ukázalo, že návrh MPSVR obsahuje oveľa rozsiahlejšie zmeny. Podrobnú rekapituláciu celého diania okolo pripomienkovania, rozporového konania, podporného zhromaždenia pred Národnou radou SR a rokovaniami s poslancami, zverejníme neskôr.

Prečítajte si schválené znenie nového zákona tu (.pdf)

Čítať ďalej...

POZVÁNKA na OMĎácku opekačku

Pozývame všetkých našich dobrovoľníkov a priaznivcov na našu opekačko-grilovačku. :)

Budú sa podávať klobásky, špekáčky, slaninka, ale aj zdravé jedlá ako cukina a iná zelenina. Osvieži nás pitná voda a rôzne alko aj nealko nápoje. Pri opekaní nám budú pomáhať dobrovoľníci z firmy AON, ktorí nás podporujú aj finančne. Ďakujeme im za pomoc.

Bezbariérovú toaletu nájdete vrámci neďalekého bufetu Amfík.

Vidíme sa 26. júna 2018 od 16:00 do 21:00 hod. Tešíme sa na Vás!

Ako sa dostať na opekačku: http://www.omdvsr.sk/images/mapa%20opekaka%202018.png

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 1/2019

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri