DystroCentrumAktuality

Historicky prvá sezóna Bluesky Butterflies v českej lige v powerchairhockey – 2019/2019

 

Powerchair hockey – florbal/hokej na elektrických vozíkoch je kolektívny šport vhodný aj pre ľudí pohybujúcich sa na elektrickom vozíku. Hra spočíva v súperení dvoch mužstiev proti sebe, kde  podstatou je umiestniť florbalovú loptičku do súperovej bránky. Je to jedna z mála športových disciplín, ktorá je vhodná aj pre ľudí s ťažším telesným postihnutím. Základnou podmienkou je zvládnutie ovládania elektrického vozíku. Hráči hrajú so skrátenou florbalovou hokejkou, ktorú je možné pre lepšie ovládanie si fixovať k ruke. V prípade, že hráč nemôže hrať s klasickou hokejkou, možnosťou je namontovanie tzv. T hokejky na vozík a hráč posúva loptičku ňou.

Čítať ďalej...

Tábory snov! OMDácke leto, zažiť, musíte to!

Pre ľudí s nervovosvalovým ochorením, ktorí sa pohybujú na elektrickom, či mechanickom invalidnom vozíku, je ťažké zvládnuť podmienky v prostredí mimo svojho domova. Práve kvôli obavám z bariér netrávia leto na exotickej dovolenke v zahraničí, alebo na chate v horách, aj keď mnohí po takto prežitých prázdninách túžia.

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR pre svojich členov už niekoľko rokov pripravuje tábory snov! Také, kde strach z prekážok neexistuje. Tábory pre malých aj veľkých, na vozíku aj bez neho. Pre takých, ktorí kontakt s ľuďmi s podobným osudom potrebujú viac, než si to vieme predstaviť. Starostlivo vyberané bezbariérové ubytovanie a špeciálne kompenzačné pomôcky pre všetkých, ktorí to potrebujú. Zvýšené postele, zdviháky, sprchovacie stoličky a osobní asistenti. To je pridaná hodnota týchto pobytov. Samozrejmosťou je zaujímavý program, na ktorý sa spomína po celý rok a k tomu príjemne prostredie v krásnej prírode.

Tlačová správa (.pdf)

Čítať ďalej...

Tlačová správa: Belasý motýľ - vyhodnotenie 19. ročníka verejnej zbierky a jej sprievodných podujatí

Belasý motýľ má za cieľ získať finančné prostriedky na sociálnu pomoc a nákup kompenzačných pomôcok pre ľudí s nervovosvalovými ochoreniami a informovať verejnosť o týchto závažných ochoreniach. Svalová dystrofia a iné nervovosvalové ochorenia postihujú svaly celého tela, spôsobuje bezvládnosť, odkázanosť na pomoc druhej osoby a rôzne pomôcky. Najťažšie formy vyžadujú dýchanie pomocou umelej ventilácie v domácom prostredí. Ochorenie má postupne sa zhoršujúci priebeh, ktorý sa nedá zastaviť a je nevyliečiteľné. Postihuje bábätká, deti aj dospelých. Motýľ je symbolom krehkosti a túžby po nezávislosti ľudí s nervovosvalovým ochorením.

Tlačová správa - Belasý motýľ - vyhodnotenie 19. ročníka verejnej zbierky a jej sprievodných podujatí (.pdf)

Nové sumy peňažných príspevkov od 1.júla

K 1. júlu 2019 boli ustanovené nové sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 183/2019 Z. z. a to na:

 • 210,20 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 146,64 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 95,96 eura mesačne, ak ide
  • o zaopatrené neplnoleté dieťa
  • o nezaopatrené dieťa

Výška životného minima ovplyvňuje sumy niektorých peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Pri opakovaných príspevkov pôjde o nasledovné mesačné zvýšenie:

 • pri PP na prepravu na 107,25 eura,
 • pri PP na kompenzáciu ZV – na diétne stravovanie I. skupina na 39,02 eura, II. Skupina na 19,51 eura, III. Skupina na 11,71 eura,
 • pri PP na kompenzáciu ZV súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytov. zariadenia na 19,51 eura,
 • pri PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla na 35,11 eura,
 • pri PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom na 46,82 eura.

Pripomíname, že od 1. júla došlo tiež k zvýšeniu odmeny za vykonávanie osobnej asistencie a peňažného príspevku za opatrovanie. Tieto príspevky však nie sú naviazané na životné minimum a ich výška sa mení nariadením Vlády SR.

 • PP na osobnú asistenciu je 4,18 eura za hodinu vykonanej asistencie
 • PP na opatrovanie - stiahnuť (.pdf)

Skratky:

 • PP - peňažné príspevky
 • ZV – zvýšené výdavky
 • FO – fyzická osoba
 • FO s ŤZP – fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Koronavírus a NSO

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 2/2020

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri