Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 4/2021

Stanovisko Agentúry OA Bratislava ku ZÁKAZU VYCHÁDZANIA

Pýtate sa nás, či môžu osobné asistentky a asistenti počas lockdownu a zákazu vychádzania vykonávať osobnú asistenciu. Podľa nášho názoru môžu. V tomto prípade ide o činnosť, ktorá nemôže byť vykonávaná z domu.

Mali by sa však, čo najviac prispôsobiť protipandemickým podmienkam pre zamestnancov v odporúčanom režime OTP, a teda asistovať iba, ak sú plne zaočkovaní, po prekonaní covid-19 alebo otestovaní. Test môže byť napríklad RT-PCR, antigénový, LAMP alebo nazálny. Negatívny výsledok testu nesmie byť starší ako 7 dní od odberu.

Osobná asistencia nemá povahu zamestnania, preto asistentky a asistenti nemajú potvrdenie od zamestnávateľa na cestu do práce. Úrady práce im ho tiež nevystavia, keďže nie sú ich zamestnanci. Odporúčame, aby asistenti a asistentky nosili so sebou zmluvu o výkone osobnej asistencie alebo potvrdenie od užívateľov o nevyhnutnosti dochádzky asistentov.

Môžete použiť aj náš vzor potvrdenia (súbor)

Viac o výnimkách zo zákazu vychádzania v návrhu uznesenia https://bit.ly/3oYlX4a

Pri zaujatí tohto stanoviska vychádzame z dostupných informácií dotknutých inštitúcií. Prosíme vás, aby ste pri výkone osobnej asistencie dodržiavali hygienické predpisy a nosili rúška.

OMDácke leto zahreje spomienkami

Pandémia spôsobila, že sa ľudia, ktorých zrádzajú vlastné svaly, stali rizikovou skupinou a museli pre svoje zriedkavé ochorenia obmedziť aj bežné kontakty so svojimi najbližšími. Preto sme po viac, ako roku,  počas uplynulého leta, opäť pripravili pre našich členov letné tábory. Práve v tomto ročnom období myšlienka na ne zahreje na duši aj tele. 

Fotografie z táborov

Partneri

Čítať ďalej...

Belasý motýľ opäť dostal pomyselné krídla

Druhý júnový piatok, ktorý tento rok pripadol na 11.6.2021, patril zbierke Belasý motýľ a osvete o živote ľudí s nervovosvalovými ochoreniami. Výnos zo zbierky je použitý na doplatky za pomôcky pre deti a dospelých, ktoré im umožňujú dýchať a slobodne sa hýbať. Na pomôcky darcovia tento rok prispeli sumou 18 146 €.

„Úprimne ďakujeme všetkým darcom za finančné príspevky, ktoré si vzhľadom na závažné dôsledky celosvetovej pandémie vážime ešte viac. Teší nás, že zostane zachovaná kontinuita pomoci pre našich členov, ktorým sa zdravotný stav v dôsledku nervovosvalových ochorení, rýchlo zhoršuje,“ hovorí za organizátorov zbierky predsedníčka OMD v SR Andrea Madunová.

Ďakujeme.
Vaša pomoc - naše krídla

Vyhodnotenie zbierky Belasý motýľ 2021

Bezbariérová prehliadka Bratislavou na 4kolesách – Jeseň 2021

Hlavné a najväčšie mesto Slovenska s bohatou dávnou aj menej dávnou históriou. Priam si pýta, aby ju objavili nielen turisti, ale aj domáci. Preto sme v spolupráci s kvalifikovaným sprievodcom cestovného ruchu Mgr. Milanom Hulejom pripravili sériu bezbariérových exkurzií. Počas nich sa mnohé historické zaujímavosti o meste Bratislava dozvedeli aj ľudia na elektrickom či mechanickom vozíku, ich osobní asistenti, rodinní príslušníci a ďalší naši priaznivci.

Práve to je cieľom celého cyklu prehliadok. Popri organizovaní prehliadok upriamujeme pozornosť na jestvujúce bariéry v meste a ich postupné odstraňovanie. Každá exkurzia je ozvučená minivysielačkami so slúchadlami, ktoré umožňujú účastníkom počuť výklad aj z väčšej vzdialenosti. Zachovávajú si tak komfort v prípade svojho vlastného tempa, vrátane dodržiavania bezpečného odstupu.

Všetky informácie (.pdf)

Naši partneri