Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 3-4/2023

Aktuálne termíny do DystroCentra

Srdečne Vás pozývame na bezplatné konzultácie s našou fyzioterapeutkou. Konzultácie sú určené pre členov OMD v SR, alebo ľudí s nervosvalovým ochorením. Priestory DystroCentra sú plne bezbariérové a pripôsobené osobám s ťažkým telesným postihnutím. Prístupná na vozíku je aj toaleta a možnosť premiestňovania stropným zdvihákom na rehabilitačný stôl.
Objednávajte sa na kontaktoch centrály OMD v SR.

september:  17. 09., 26. 09. 2014 - od 15.00 do 16.00 hod.
                                                   od 16.00 do 17.00 hod.
                                                   od 17.00 do 18.00 hod.

október:  01. 10., 22. 10. 2014 - od 15.00 do 16.00 hod.
                                                   od 16.00 do 17.00 hod.
                                                   od 17.00 do 18.00 hod.

Stretli sme sa s prezidentom SR Andrejom Kiskom. Stretnutie sa uskutočnilo 10. 9. 2014

Počas stretnutia sa prezident zaujímal o problémy, ktoré najviac ťažia ľudí s nervovosvalovými ochoreniami spôsobujúce imobilitu a odkázanosť na pomoc iných. Hovorili sme o stále bariérovom prostredí, v ktorom sa ľudia pohybujúci sa na vozíkoch cítia odsunutí na vedľajšiu koľaj, majú problém dostať sa do zdravotníckych zariadení a zotrvať v nich aj počas hospitalizácie z dôvodu neexistencie bezbariérových sociálnych zariadení a pomôcok na ktoré sú odkázaní, napr. polohovacie postele, zdviháky, antidekubitné matrace.

Tlačová správa

Fotgaléria

Muskulárni dystrofici: kto sme, čo robíme a ako nás podporiť

Za týmito možno krkolomnými slovami sú ľudia s rôznymi druhmi nervovosvalových ochorení (NSO) ako svalová dystrofia, spinálna svalová atrofia alebo amyotrofická laterálna skleróza.
Spájajú nás rovnaké dôsledky našich ochorení. Postupne sa zhoršujú, neexistuje na ne liek, postihujú svaly celého tela. Patria medzi zriedkavé ochorenia.

Potrebujeme fyzickú pomoc druhých ľudí, ale máme silnú vôľu, nesmiernu chuť žiť a meniť veci okolo nás k lepšiemu.

Združujeme sa v Organizácii muskulárnych dystrofikov v SR.  

Čítať ďalej...

7. september 2014 Word Duchenne Awareness Day Svetový deň povedomia o Duchenne dystrofii – 1. krát

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR sa pripája k iniciatíve rodičov detí s dystrofiou Duchenne a pripomína si prvý raz Svetový deň povedomia o Duchenne dystrofii. Na príprave tohto dňa sa podieľali organizácie z 5tich kontinentov.

Pri tejto príležitosti natočili film „Veľa tvárí Duchenne“, ktorý ukazuje ako pacienti s Duchenne, napriek fyzickej slabosti a ťažkostiam majú nesmiernu chuť a vôľu žiť a radovať sa z každého dňa. video

Kampaň má upozorniť na potreby pacientov s dystrofiou Duchenne, kvalitnú zdravotnú starostlivosť a prístup ku všetkému, čo by mohlo zjednodušiť ich ťažkosti a skvalitniť život.

Aktivity pre deti s Duchenne dystrofiou sú pre našu organizáciu mimoriadne dôležité a dlhoročne im venujeme mimoriadnu pozornosť. Každoročne organizujeme tábory pre deti, ich rodičov a osobných asistentov. Viac v našej fotogalérii.

Webová stránka k svetovému dňu povedomomia o duchenne dystrofii:
www.worldduchenneawarenessday.org

Naši partneri