DystroCentrumAktuality

19. ročník zbierky Belasý motýľ | vaša pomoc – naše krídla

Cieľom verejnej zbierky Belasý motýľ je získavať finančné prostriedky na doplatky za kompenzačné pomôcky pre ľudí s nervovosvalovým ochorením a informovať verejnosť o dôsledkoch ochorenia svalová dystrofia, ale aj o dôsledkoch iných nervovosvalových ochorení.

Nervovosvalové ochorenia sú ochorenia svalov celého tela, spôsobuje bezvládnosť, odkázanosť na pomoc druhej osoby a rôzne pomôcky. Ochorenie je nevyliečiteľné a má postupne sa zhoršujúci priebeh, ktorý sa nedá zastaviť. Postihuje deti aj dospelých. Najťažšie štádiá ochorenia spôsobujú odkázanosť na dýchanie pomocou umelej pľúcnej ventilácie v domácom prostredí.

Kompenzačné pomôcky sú pre ľudí s nervovosvalovými ochoreniami mimoriadne dôležité. Žiaľ, štát ich plne nehradí. Preto potrebujú podporu verejnosti.

Verejnú zbierku sprevádzajú tieto podujatia, na ktorých ju budete môcť podporiť príspevkom do prenosných pokladničiek
1. jún 2019 - „Silné motory pre slabé svaly“, motorkárska show pre verejnosť, Tesco Zlaté piesky, Bratislava
7. jún 2019 - celonárodná verejná zbierka Belasý motýľ v uliciach cca 50 miest na celom Slovensku za pomoci stoviek dobrovoľníkov
12. jún 2019 - Koncert belasého motýľa, Hlavné námestie, Bratislava

Viac informácií nájdete na www.belasymotyl.sk

Čítať ďalej...

Dôležité upozornenie pre osobné asistentky a osobných asistentov

Pripomíname, že asistentky a asistenti nemusia oznamovať svojej zdravotnej poisťovni príjmy z osobnej asistencie za rok 2018. Túto informáciu zdravotnej poisťovni oznámi Finančná správa na základe údajov z podaného daňového priznania.

Asistenti nemusia svoje príjmy oznamovať poisťovni ani v prípade, že im nevznikla povinnosť podať daňové priznanie. Oznamovaciu povinnosť o výkone osobnej asistencie za nich plní Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta nevstupujú do vymeriavacieho základu na výpočet ročného zúčtovania. Preto asistentom nevznikne nedoplatok ročného zúčtovania poistného.

Viac o asistentoch v sociálnom systéme si môžete prečítať tu https://www.osobnaasistencia.sk/index.php/asistent/asistent-v-socialnom-systeme

Rátajte s nami pri rozhodnutí o Vašich percentách! Bez Vás to nedáme!

Na čo všetko Vaše percentá použijeme?

Prezentácia aktivít OMD v SR za rok 2018 - stiahnuť

Informačný leták - stiahnuť

Vyhlásenie o % - stiahnuť

Ako postupovať pri % - stiahnuť

---

Fyzické osoby - zamestnanci

Darovať 2% alebo 3% z daní môžu aj FO, ktorým ročné zúčtovanie preddavkov na daň urobí zamestnávateľ. Do 30. apríla 2019 pošlú/doručia príslušnému daňovému úradu vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za r. 2018 a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Tieto tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska.

POZOR: Po novom je vzor Vyhlásenia presne zadefinovaný zákonom. Žiadne iné nebude daňovým úradom akceptované. Tiež je dôležité správne vyplniť IČO organizácie, ktoré musí byť zarovnané sprava doľava. Inak sa tlačivo nebude považovať za správne vyplnené.

Právnické osoby môžu darovať 1% alebo 2%

1% PO poukážu vtedy, ak v roku 2018 až do dňa podania daňového priznania NEDAROVALI 0,5% z dane na verejnoprospešný účel. Ak však v tomto období DAROVALI 0,5% dane na verejnoprospešný účel, môžu poskytnúť až 2%.

Praktická príručka pre rodiny: Ako asistovať deťom a dospelým s DMD

Brožúrka je určená pre pomáhajúce osoby a asistentov s cieľom pomôcť im zoznámiť sa s ochorením a potrebami ľudí s Duchennovou svalovou dystrofiou (DMD) pred tým, než osobnú asistenciu začnú reálne vykonávať. Je zameraná hlavne na voľnočasové a vzdelávacie aktivity. Ale zahŕňa aj pomoc pri sebaobslužných úkonoch a pre osoby používajúce podpornú ventiláciu. Brožúru šírime s láskavým súhlasom českého združenia End Duchenne, ktoré ju vydalo. 

Stiahnuť TU

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 2/2019

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri