DystroCentrumAktuality

PROFESIA DAYS A ZÓNA BEZ HRANÍC

Aj tento rok budeme súčasťou najväčšieho pracovného veľtrhu Profesia days 6. a 7. marca v bratislavskej Inchebe. Zóna bez hraníc je pripravená!

Pripravení sme aj my, v pekných tričkách, vyzbrojení informačnými letáčikmi ideme získavať nových osobných asistentov!

Spoločnosť Profesia podporuje zamestnávanie ŤZP ústretovými krokmi. Už od 1. marca spoločnosť Profesia sprístupnila všetkým svojim klientom životopisy uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie, zadarmo. Cieľom je zjednodušiť cestu k zamestnaniu.

Je to krok, ktorý by mali oceniť nielen zamestnávatelia, ale aj samotní uchádzači o zamestnanie z radov ZŤP. Takto sa ich životopisy ľahšie dostanú do zorného uhla zamestnávateľov.

Viac tu: https://firma.profesia.sk/su-zdravotne-znevyhodneni-na-trhu-prace-skutocne-neziaduci-vyse-desatina-ma-vysokoskolsky-titul/

Filozofia zamestnávania v OMD v SR

Zamestnávanie osôb s veľmi ťažkým zdravotným postihnutím vnímame ako jednu z hlavných foriem inklúzie aj na Slovensku.

Dlhodobo v praxi presadzujeme našu filozofiu vytvárania pracovných miest pre ľudí so svalovou dystrofiou a inými nervovosvalovými ochoreniami a ponúkame im priestor na sebarealizáciu a rozvoj, aby sa stali prínosom pre spoločnosť a pre našu klientelu. 

Sme presvedčení, že osoby s ŤZP nie sú len prijímateľmi pomoci. Naše chránené pracovisko je názorným príkladom o schopnostiach osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Chceme podnietiť aj osoby s ŤZP, aby sa nebáli, verili v svoje schopnosti a išli za svojimi cieľmi. 

Zastávame názor, že zamestnanie predstavuje pre osobu s ŤZP – okrem iného – cestu smerom k samostatnosti a k nezávislému životu.

VERNISÁŽ TADEÁŠA WAGNERA – 1. 3., 17:00

Tadeáš Wagner Vás srdečne pozýva na Vernisáž svojej výstavy. Tú organizuje za pomoci svojej rodiny, kamarátov z Imobilia a OMD v SR v Bratislave. Vernisáž k výstave sa uskutoční 1. marca, o 17:00 v Imobilio galérii na Jamnického ulici na Dlhých Dieloch - Bratislava . Výstava potom bude trvať do 1. mája 2019.

Čo robiť, keď sa osoba v dôsledku telesného postihnutia nemôže podpísať

Mnohí naši členovia a klienti sa v dôsledku zhoršovania nervovosvalového alebo iného ochorenia ocitli v situácii, keď nevládzu hýbať rukami. Ak sa nemôžu preto ani podpísať, odporúčame, aby táto osoba udelila za účelom jej zastupovania pri podpisovaní plnomocenstvo podľa ustanovenia § 31 Občianskeho zákonníka. Vhodné je splnomocniť osobu, s ktorou žije splnomocniteľ v spoločnej domácnosti a dôveruje jej. Toto plnomocenstvo by malo mať formu notárskej zápisnice. A v ideálnej forme by malo byť plnomocenstvo udelené na všetky prípady podpisovania v bežnom živote.

Túto problematiku spracovala kancelária komisárky pre osoby zo zdravotným postihnutím.

Viac o problematike TU.

Detské kresby s Veronikou Fodorovou

Milí rodičia, milé deti!

Máme pre Vás super úžasnú ponuku!

Poďte kresliť  spolu s našou novou kamarátkou Veronikou Fodorovou! Veronika je slovenská výtvarníčka. Pri svojej tvorbe veľmi rada spolupracuje s deťmi. Ich kresbičky citlivo tvaruje a používa pri tom rôzne vizuálne prvky a grafické techniky.

Tu sú ukážky jej tvorby: www.fodorova.com.

V spolupráci s vami, milé deti a Veronikou by sme radi pripravili výstavy. Tieto by mali byť súčasťou kampane BELASÝ MOTÝĽ. Chceme ukázať, že máme šikovné a tvorivé deti. Do tohto projektu pozývame deti do veku max. 10 rokov, potrebujeme úplne jednoduché detské kresbičky. Zapojiť sa môžu aj vaši malí súrodenci. TÉMA: Môj kamarát/kamarátka – nakreslite, čo vám napadne a nemusí to byť len človek...

Dôležité: stačí ak budete kresliť ceruzkou alebo fixkou 

Milí rodičia, pomôžte nám a poproste svoje deti o kresbičky. Starostlivo ich zabaľte a pošlite listom na našu adresu:

OMD v SR, Vrútocká 8, 821 04 Bratislava, čakáme do 15. 3. 2019.

Veľmi sa na kresbičky tešíme!

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 1/2019

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri