Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 3-4/2022

Užite si dlhé zimné večery s Ozvenou

V najnovšom čísle časopisu Ozvena 3/2021 nájdete fotoreportáže z letných OMD táborov. Spomienky na ne určite zahrejú počas dlhých zimných večerov. Rovnako zaujímavé sú rozhovory s JUDr. Luciou Bajzovou, zakladateľkou občianskeho združenia Štyria mušketieri, s Evou Kollárovou, mamou dvanásťročnej Natálky so spinálnou muskulárnou atrofiou a s komisárkou Zuzanou Stavrovskou o tom, ako zo strany orgánov verejnej správy očakávala väčší rešpekt.

Nevynechajte užitočné informácie k zdaňovaniu príjmov za rok 2021, ani návod, ako postupovať pri žiadosti o peňažný príspevok na kúpu pomôcky, ktorou je prístroj na bezdotykové ovládanie PC. V spoločenskej rubrike privítame nových členov a rozlúčime sa s tými, ktorí nás, žiaľ, opustili. 

Okrem toho v najnovšej Ozvene nájdete mnoho ďalších, tradične obľúbených rubrík. Prajeme vám príjemné čítanie. 

Čítať Ozvenu 3/2021 (.pdf)

SOS dotácie pozastavené

Počas druhej vlny pandémie osoby vykonávajúce osobnú asistenciu mohli požiadať o SOS dotáciu v prípade výpadku ich príjmu v dôsledku covid-19. O tejto dotácii sme písali viac v tomto článku https://www.osobnaasistencia.sk/index.php/blog/item/62-sos-dotacia-aj-pre-asistentky-a-asistentov

Čítať ďalej...

Pozývame Vás na exkurziu

Dobrý deň priatelia, turisti,

radi by sme Vás pozvali na ďalší diel našej Bezbariérovej prehliadky/výletu na štyroch kolesách. Uskutoční sa 7. 11. 2021 so štartom 14:30 pri Suchom mlyne 29 (Datacomp).

Čakať nás bude trasa cez Partizánsku lúku, dve spodné jazerá s cieľom 8. mlyn – reštaurácia Klepáč. Nebude chýbať ani sprievodcovské slovo Millana Huleja a na Klepáči možnosť zakúpenia si výbornej polievky.

Samozrejmosťou je krása jesennej Železnej studničky. Trasa tam aj späť meria cca 2 km.

Tešíme sa na vás!

Poďakovanie spoluorganizáciu patrí:

Bratislava Tourist Board, Dovolenka na Slovensku / Dobry nápad, Exkurzia bola zrealizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, M. Hulej- CARPATICA EU

Vykonávanie osobnej asistencie blízkymi rodinnými príslušníkmi počas koronavírusu

Aktualizované: 2. november 2021
Táto situácia pretrváva a možnosť vykonávania osobnej asistencie blízkymi rodinnými príslušníkmi je naďalej umožnená podľa dole uvedených podmienok.

Koronavírus negatívne ovplyvňuje aj vykonávanie osobnej asistencie. Niektorí osobní asistenti a asistentky pravdepodobne museli odcestovať domov alebo sa akútne potrebujú postarať o svojich blízkych. A preto nemôžu vykonávať osobnú asistenciu v takom rozsahu ako bežne. Mnohí užívatelia a užívateľky zostali odkázaní len na pomoc svojich rodinných príslušníkov.

Dodatok k zmluve o výkone osobnej asistencie - vzor (.doc)

Zmeny prijaté v zbierke zákonov (.pdf)

Čítať ďalej...

Naši partneri