DystroCentrumAktuality

August – mesiac venovaný spinálnej muskulárnej atrofii (SMA)

Americká organizácia Cure SMA  v auguste r. 1996 začala tradíciu povedomia o SMA. Dnes sa k tejto aktivite pridávajú mnohé organizácie združujúce osoby s SMA z celého sveta. OMD v SR sa táto myšlienka páči, v našom Klube rodín s SMA máme rodiny aj jednotlivcov s týmto ochorením, preto sa pripájame.   

Spinálna svalová atrofia (SMA) je ťažké zhoršujúce sa nervovosvalové ochorenie, ktoré postihuje aj bábätka.  Ľudia s touto diagnózou nemôžu chodiť, neskôr ani prehĺtať a musia dýchať s pomocou podpornej ventilácie.

Tento rok bol prelomový aj pre slovenských pacientov. Ministerstvo zdravotníctva schválilo prvý liek na SMA. Spinraza. Teraz je dôležité, aby bol liek dostupný pre všetkých pacientov, ktorí spĺňajú kritéria nastavené MZ SR.

Link na Ozvenu 1/2018 Rodičia rodičom

Link na Ozvenu 2/2018 Rodičia rodičom

Články z Neuromagazínu - článok 1 - článok 2

Zdroj: Neuro magazín č. 1/2018 z vydavateľstva MedMedia

Tlačová správa: Tábory s OMD v SR začínajú

Pre ľudí so svalovým ochorením, ktorí sa v dôsledku svojej diagnózy pohybujú na elektrickom, či mechanickom invalidnom vozíku, je ťažké zdolávať podmienky v prostredí mimo svojho domova. Práve kvôli obavám z bariér leto netrávia na exotickej dovolenke v zahraničí, alebo na chate v horách, aj keď mnohí po takto prežitých prázdninách túžia.   
 
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR pre svojich členov už niekoľko rokov pripravuje tábory snov! Také, kde strach z prekážok neexistuje. Starostlivo vyberané bezbariérové ubytovanie a špeciálne kompenzačné pomôcky pre všetkých, ktorí to potrebujú. Samozrejmosťou je veselý program, na ktorý sa spomína po celý rok a k tomu príjemne prostredie v krásnej prírode.  Tábory pre malých aj veľkých, na vozíku aj bez neho. Pre takých, ktorí kontakt s ľuďmi s podobným osudom potrebujú viac, než si to vieme predstaviť.

Tlačová správa (.pdf)

Čítať ďalej...

Zmeny v osobnej asistencii od 1. júla

Nová odmena

Od 1. júla 2018 nás čakajú viaceré novinky, ktoré sa týkajú peňažného príspevku na osobnú asistenciu. Zvyšuje sa hodinová sadzba osobným asistentkám a asistentom na 3,82€. Odmena už nebude naviazaná na výpočet zo životného minima, v zákone je po novom uvedená pevná suma. Tá sa môže meniť len nariadením vlády Slovenskej republiky. A práve preto treba pôvodné zmluvy upraviť v VI. bode, kde sa píše o výške odmeny a spôsobe jej vyplácania. Túto zmenu treba urobiť Dodatkom k zmluve, netreba pôvodné zmluvy rušiť. Všetky nové zmluvy uzatvorené od 1.7. už budú podľa nového vzoru, ktorý už tieto zmeny bude obsahovať.

Stiahnuť dodatok k zmluve
Stiahnuť nový vzor zmluvy

Výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie
Výkaz o odpracovaných hodinách prešiel miernou úpravou. Po novom sa volá Výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie. K dispozícii je nový vzor, ktorý je prílohou č. 16 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Odporúčame prečítať si vysvetlivky k vyplňovaniu výkazu. Nové výkazy sa budú odovzdávať prvýkrát v auguste za hodiny osobnej asistencie vykonané v júli.
 
Stiahnuť nový výkaz editovateľný
Stiahnuť výkaz s vysvetlivkami

Potvrdenie o vyplatenej odmene

Do potvrdenia sa doplnilo len jedno nové slovo a to meno „fyzickej“ osoby. K dispozícii je nový vzor, ktorý je prílohou č. 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Nové potvrdenia sa budú odovzdávať prvýkrát v auguste do piateho dňa v mesiaci.

Stiahnuť potvrdenie

Aké zmeny nás čakajú v z. č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR sa aktívne zapájala do pripomienkovania návrhu novelizácie zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia. Na základe doterajších skúseností sme sa veľmi obávali toho, čo nám navrhované zmeny prinesú a čoho všetkého sa budú týkať. Vedeli sme, že prioritou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je dosiahnuť:

  • Zvýšenie peňažného príspevku na opatrovanie v troch krokoch až na úroveň výšky minimálnej mzdy.
  • Zrušenie vstupu úradov do dedičského konania, čím by už v ďalšom období nepožadovali úrady práce vrátiť pomernú časť príspevkov v prípade, že dôjde k úmrtiu žiadateľa. Týkalo by sa to pomôcok, auta, úpravy auta, úpravy bytu a pod.

Nakoniec sa ukázalo, že návrh MPSVR obsahuje oveľa rozsiahlejšie zmeny. Podrobnú rekapituláciu celého diania okolo pripomienkovania, rozporového konania, podporného zhromaždenia pred Národnou radou SR a rokovaniami s poslancami, zverejníme neskôr.

Prečítajte si schválené znenie nového zákona tu (.pdf)

Čítať ďalej...

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 2/2019

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri