Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 3-4/2022

Aj vďaka EÚ by mala byť doprava prístupnejšia osobám s postihnutím

Od 1. marca 2013 vstúpi do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave. Malo by zlepšiť uplatnenia práva na dopravu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Čítať ďalej...

Možnosť získať do užívania vrátené pomôcky

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v rôznych mestách Slovenska disponujú vrátenými pomôckami ako napr. mechanický vozík, špeciálny detský kočík, schodolez a iné. Tieto môžu poskytnúť do užívania fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je na pomôcku odkázaná, čo preukazuje posudkom alebo potvrdením zdravotníckeho zariadenia.

Čítať ďalej...

Petícia ukončená a odovzdaná parlamentu

Petícia proti negatívnym dopadom návrhu novely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti bola v polovici januára ukončená a dňa 17. 1. 2013 odovzdaná na podateľni Národnej rady SR. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR touto cestou ďakuje všetkým za podporu, zvlášť členom a priaznivcom, ktorí iniciatívne petíciu šírili a zbierali podpisy vo svojom okolí.

Čítať ďalej...

Internetový šachový turnaj OMD ope–net 2013

Zajtra začína 4. ročník internetového šachového turnaja OMD ope-net 2013, ktorý organizuje naše občianske združenie. Prihlásených je 20 hráčov z Slovenska a Čiech.

Tlačová správa - čítať tlačovú správu

Plagát k turnaju - stiahnuť plagát

Viac informácií na: www.sachomd.estranky.sk

Naši partneri