Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 3-4/2022

Návrh novely zákona o službách zamestnanosti zlikviduje chránené dielne a pracoviská!

Z dielne MPSVaR vzišiel návrh zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorý prostredníctvom viacerých príspevkov podporuje zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím.

Návrh novely v podstate v praxi fungujúci systém tak vážne okliešťuje, že hrozí rušenie a zánik existujúcich pracovných miest ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré vznikli aj vďaka doteraz platnej legislatíve.

V rámci chráneného pracoviska OMD v SR sme vytvorili 7 kvalifikovaných pracovných miest pre ľudí s veľmi ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým pomáhajú 2 pracovní asistenti.

Novela spomínaného zákona nám neumožní tieto miesta ďalej udržiavať, napriek tomu, že títo ľudia to štátu vracajú svojou verejno - prospešnou činnosťou, pretože celú činnosť organizácie zabezpečujú zamestnanci s postihnutím, vykonávame špecializované sociálne poradenstvo, vedieme Agentúru osobnej asistencie, vydávame časopis Ozvena, organizujeme rekondičné pobyty a rôzne iné aktivity. Našou sociálnou prácou suplujeme štát, ktorý to z rôznych dôvodov nerobí/nemôže robiť.

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR vyjadruje hlboké obavy z dosahu tejto novely, ak bude schválená a s jej znením nesúhlasí. Aktívne sme spolupracovali na vypracovaní pripomienok k návrhu novely, ktoré predložila Národná rada občanov so zdravotným postihnutím, a s ktorými sa plne stotožňujeme. Súčasne podporujeme Vyhlásenie Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR k pripravovanej novele zákona o službách zamestnanosti.

Pripomienky odovzdane v rámci MPK na stiahnutie TU
Text Vyhlásenia NROZP zo dňa 30.10. 2012 prečítať TU
Napísali o nás http://www.registerchranenychdielni.sk/chranene-pracovisko-organizacie-muskularnych-dystrofikov-v-sr/

Slávnostné otvorenie a krst brožúrky

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR pozýva členov a priaznivcov na slávnostne otvorenie DystroCentra spojeného s krstom brožúrky o štandardoch starostlivosti o Duchennovu svalovú dystrofiu (DMD). Táto publikácia by mala byť návodom pre rodičov, akú starostlivosť a kedy vyžaduje ich syn s DMD. Na cestu k členom organizácie ju odfúknutím pierok vyprevadí Róbert Rubint, mladý muž s ochorením DMD.

Otvorenie a krst sa uskutoční dňa 18. 10. 2012 (štvrtok) o 15 hodine na Banšelovej ulici č. 4 v Bratislave na Trnávke.
Napísali o nás http://www.registerchranenychdielni.sk/dystrocentrum-rehabilitacne-centrum-pre-muskularnych-dystrofikov/

Príručku pre rodiny "Duchennova svalová dystrofia: diagnostika a liečba" je možné si stiahnuť na http://www.omdvsr.sk/index.php/duchennova-svalova-dystrofia/standardy-starostlivosti.html alebo ju nájdete v pravom menu "Knižnica/Vlasné publikácie"

Štát bude za osobných asistentov a za ľudí poberajúcich peňažný príspevok na opatrovanie platiť viac

Sociálna poisťovňa na svojej stránke informuje, že od januára 2013 bude nový základ pre výpočet dodatočného dôchodkového poistenia. Dôjde k zmene spôsobu výpočtu vymeriavacích základov poistencov štátu (osobných asistentov a poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie) a minimálneho vymeriavacieho základu pre dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie. Vymeriavací základ poistenca štátu (osobného asistenta a poberateľa peňažného príspevku na opatrovanie) a minimálny vymeriavací základ pre dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie sa mení takto:

Čítať ďalej...

Po roku sme sa opäť stretli v piešťanskom hoteli Sĺňava na celoslovenskom stretnutí členov

Rekondično - integračný pobyt s názvom "Celoslovenské stretnutie členov OMD v SR" sa tento rok uskutočnil od 11. do 14. októbra 2012. Pre účastníkov bol pripravený bohatý program zameraný na poskytnutie špecifických informácií a poradenstva, oddych, kultúru a posilňovanie vzájomnej svojpomoci. Fotografie z pobytu nájdete vo "Fotogalérie/Videá".

Tlačová správa k začiatku konania stretnutia členov:
čítať tlačovú správu

Plagát k stretnutiu členov:        Program stretnutia:           Donori a partneri:     
stiahnuť plagát                            stiahnuť program        stiahnuť poďakovanie

Súčasťou celoslovenského stretnutia členov bola aj výstava kompenzačných pomôcok.
PLAGÁT na stiahnutie

Počas stretnutia členov OMD v SR sa konal aj odborný seminár s názvom "Nervovosvalové ochorenia - vybrané aspekty".
PROGRAM na stiahnutie
PREZENTÁCIE nájdete TU:
http://www.omdvsr.sk/index.php/projekty-a-konferencie/konferencie.html

Naši partneri