Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 1/2023

Daňové priznania osobných asistentov

Upozorňujeme na povinnosť osobných asistentov, ktorí presiahli v zdaňovacom období v roku 2011 zdaniteľné príjmy 1.779,65 €, podať daňové priznanie. Daňové priznanie je potrebné podať do 31.marca 2012 na daňový úrad v mieste trvalého bydliska osobne alebo doporučene poštou.

Dôležitá informácia!

Pribudol nový údaj v tlačive daňového priznania potrebný pre štatistické údaje SK NACE - hlavná, prevažná činnosť v riadku 03 daňového priznania. Pre osobných asistentov bol pridelený kód 88.10.0 - Sociálna práca bez ubytovania.

POKYNY K ZDAŇOVANIU PRÍJMOV Z OSOBNEJ ASISTENCIE ZA ROK 2011 stiahnuť TU

V OMD v SR sme otvárali dvere politikom

Z dôvodu predčasných volieb, ktoré zaskočili na Slovensku asi každého, vrátane nás, sme sa rozhodli Deň otvorených dverí v roku 2012 venovať stretnutiam s politikmi. Chceli sme zistiť, ako vo svojich volebných programoch navrhujú riešiť problémy osôb so zdravotným postihnutím. Viac sa dočítate TU

Z našich aktivít: OMD Ope-Net 2012

3. ročník internetového turnaja v šachu pre ľudí so svalovou dystrofiou a iným zdravotným postihnutím s medzinárodnou účasťou môžete sledovať na www.sachomd.estranky.sk

Stiahnuť plagát k turnaju TU

Upozornenie pre osobných asistentov

Upozornenie pre osobných asistentov, ktorí si dobrovoľne platia nemocenské poistenie

Od 1. 2. 2012 bude platiť nová právna úprava (novela č. 521/2011 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení), podľa ktorej už nebude možné platiť si nemocenské poistenie samostatne, ale len kombinovane s povinným dôchodkovým poistením. K 31. 1. 2012 dobrovoľné nemocenské poistenie zo zákona zanikne.

očasným riešením tohto problému pre asistentov, ktorí majú záujem si platiť len nemocenské poistenie, je takýto postup:

Do konca januára sa odhlásiť z dobrovoľného nemocenského poistenia a opätovne sa prihlásiť na dobrovoľné nemocenské poistenie, pričom podľa odborníkov sa odporúča neurobiť to hneď na druhý deň, ale s odstupom jedného dňa, aby sa nezachovala kontinuita poistenia (napr. odhlásiť sa v pondelok a opätovne sa prihlásiť v stredu). To znamená, že ak sa opätovné prihlásenie na dobrovoľné nemocenské poistenie vykoná do 31. januára 2012, tak si asistent bude môcť ďalej platiť len nemocenské poistenie do získania 270 dní tohto poistenia. Bude sa na neho ešte vzťahovať dnes platná právna úprava.

Naši partneri