DystroCentrumAktuality

Osobní asistenti nie sú povinní elektronicky komunikovať s daňovým úradom

Mnohí sa nás pýtate, či sa vzťahuje na osobných asistentov povinnosť od 1.7.2018 elektronicky komunikovať s daňovým úradom. Keďže osobní asistenti nie sú podnikatelia, táto povinnosť sa na nich nevzťahuje.

Požiadali sme Finančné riaditeľstvo SR o poskytnutie bližších informácií:

Ak FO je podnikateľom podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z.n.p., registrovanou pre daň z príjmov podľa § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, tak v tom prípade je povinná od 1.7.2018 komunikovať elektronicky. Ak však aspoň jedna z týchto dvoch podmienok nie je splnená, tak od 1.7.2018 sa na takúto osobu elektronická komunikácia nevzťahuje.

Ak osobní asistenti nie sú podnikatelia, tak sa na tieto osoby od 1.7.2018 elektronická komunikácia nevzťahuje.

Daňový poriadok (zákon 563/2009 Z.z.) neobsahuje definíciu pojmu „podnikateľ“, preto je potrebné vychádzať z definície, ktorá je v Obchodnom zákonníku. Podľa ustanovenia § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, a tiež fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Činnosť osôb, ktoré sú podnikateľmi podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka zároveň musí zodpovedať definícii podnikania, ktorým sa podľa § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

SPOLOČNE ZA NEZÁVISLÝ ŽIVOT - EŠTE JE ČAS NA ZMENU!

Podporné zhromaždenie za prijatie pripomienok občianskych združení do novely zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
Kedy: streda,  9. máj, 13:00 – 14:00 hod.
Kde: pred budovou Národnej rady Slovenskej republiky (Zámocká ulica - pri hradnom múre)

SPOLOČNE ZA NEZÁVISLÝ ŽIVOT – EŠTE JE ČAS NA ZMENU!
My, mimovládne organizácie zastupujúce ľudí so zdravotným postihnutí nesúhlasíme s vládnym návrhom novely zákona  č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia. Sme presvedčení, že neprináša zásadné zlepšenie zložitej sociálnej situácie ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku. Preto sme návrh novely pripomienkovali. Naše návrhy však neboli akceptované. Vláda sa domnieva, že kompenzácie zdravotného postihnutia sú dostatočné. Je to naozaj tak? Nás realita denne presviedča o opaku. Naším cieľom je získať pozornosť a podporu poslancov NR SR. Chceme, aby naše požiadavky obhajovali a vyrokovali s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvom financií SR ich akceptovanie. Ešte je čas urobiť to!
 
- žiadame, aby sa zvýšila hodinová sadzba za osobnú asistenciu
 
- žiadame, aby sa odstránili príjmové limity pri osobnej asistencii, pri príspevku na opatrovanie a zvýšených výdavkoch
 
- žiadame, aby sa nemenil výkaz osobnej asistencie
 
- žiadame, aby sa nekrátil príspevok na opatrovanie rodičom, ktorých dieťa navštevuje školu viac ako 20 hod týždenne

Čítať ďalej...

Pozvánka na Jarný turnaj v hre boccia - 28. 4. 2018

Milí priatelia športu,              

srdečne Vás pozývame na 28. apríla do telocvične Špeciálnej základnej školy, Nevädzová 3  (areál školy opri OC Retro). Bude sa tu konať piaty ročník turnaja v hre boccia pod názvom: Jarný turnaj

Organizuje ho naše občianske združenie Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR prostredníctvom svojho športového klubu ŠK OMD Boccian Bratislava pod záštitou starostu MČ Ružinov Dušana Pekára. Úlohou turnaja je zoznámiť širšiu verejnosť, najmä seniorov a ľudí s akýmkoľvek zdravotným postihnutím s hrou boccia. Cieľom tohto zoznámenia je umožniť športové vyžitie aj týmto skupinám, kde možnosť výberu športu je limitovaná, či už vekom alebo zdravotným stavom.

Princíp hry je veľmi jednoduchý. Hrá sa v interiéri, na vyznačenom ihrisku, kde majú súperi červené, alebo modré kožené loptičky. Ich úlohou je čo najväčší počet lôpt svojej farby vhodiť k cieľu, čo je v tomto prípade biela loptička, tzv. jack. Možné je samozrejme vyrážanie súperových loptičiek!

Čítať ďalej...

Dobrý trh s OMD-čkom – 21. apríl, Jakubovo námestie, Bratislava

Naše OMD-čko bude mať v rámci neziskoviek na Dobrom trhu, už tradične svoj stánok. Konať sa bude 21. 4. (sobota) 10:00 – 17:00 na bratislavskom Jakubovom námestí.

Knižku Stratený princ, naše tričká, diár a iné môžete získať ako poďakovanie za Váš  finančný dar, ktorý bude určený na našu činnosť a aktivity. Nebude chýbať ani naša tradičná partička šachu.

Tiež budeme aj touto formou hľadať nových osobných asistentov. Budeme radi, keď prídete podporiť nás i ostatné stánky tejto milej akcie!

Hľadáme ešte do nášho stánku šachistov, prihláste sa!

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 2/2019

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri