DystroCentrumAktuality

Zmeny v osobnej asistencii od 1. júla

Nová odmena

Od 1. júla 2018 nás čakajú viaceré novinky, ktoré sa týkajú peňažného príspevku na osobnú asistenciu. Zvyšuje sa hodinová sadzba osobným asistentkám a asistentom na 3,82€. Odmena už nebude naviazaná na výpočet zo životného minima, v zákone je po novom uvedená pevná suma. Tá sa môže meniť len nariadením vlády Slovenskej republiky. A práve preto treba pôvodné zmluvy upraviť v VI. bode, kde sa píše o výške odmeny a spôsobe jej vyplácania. Túto zmenu treba urobiť Dodatkom k zmluve, netreba pôvodné zmluvy rušiť. Všetky nové zmluvy uzatvorené od 1.7. už budú podľa nového vzoru, ktorý už tieto zmeny bude obsahovať.

Stiahnuť dodatok k zmluve
Stiahnuť nový vzor zmluvy

Výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie
Výkaz o odpracovaných hodinách prešiel miernou úpravou. Po novom sa volá Výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie. K dispozícii je nový vzor, ktorý je prílohou č. 16 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Odporúčame prečítať si vysvetlivky k vyplňovaniu výkazu. Nové výkazy sa budú odovzdávať prvýkrát v auguste za hodiny osobnej asistencie vykonané v júli.
 
Stiahnuť nový výkaz editovateľný
Stiahnuť výkaz s vysvetlivkami

Potvrdenie o vyplatenej odmene

Do potvrdenia sa doplnilo len jedno nové slovo a to meno „fyzickej“ osoby. K dispozícii je nový vzor, ktorý je prílohou č. 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Nové potvrdenia sa budú odovzdávať prvýkrát v auguste do piateho dňa v mesiaci.

Stiahnuť potvrdenie

Aké zmeny nás čakajú v z. č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR sa aktívne zapájala do pripomienkovania návrhu novelizácie zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia. Na základe doterajších skúseností sme sa veľmi obávali toho, čo nám navrhované zmeny prinesú a čoho všetkého sa budú týkať. Vedeli sme, že prioritou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je dosiahnuť:

  • Zvýšenie peňažného príspevku na opatrovanie v troch krokoch až na úroveň výšky minimálnej mzdy.
  • Zrušenie vstupu úradov do dedičského konania, čím by už v ďalšom období nepožadovali úrady práce vrátiť pomernú časť príspevkov v prípade, že dôjde k úmrtiu žiadateľa. Týkalo by sa to pomôcok, auta, úpravy auta, úpravy bytu a pod.

Nakoniec sa ukázalo, že návrh MPSVR obsahuje oveľa rozsiahlejšie zmeny. Podrobnú rekapituláciu celého diania okolo pripomienkovania, rozporového konania, podporného zhromaždenia pred Národnou radou SR a rokovaniami s poslancami, zverejníme neskôr.

Prečítajte si schválené znenie nového zákona tu (.pdf)

Čítať ďalej...

POZVÁNKA na OMĎácku opekačku

Pozývame všetkých našich dobrovoľníkov a priaznivcov na našu opekačko-grilovačku. :)

Budú sa podávať klobásky, špekáčky, slaninka, ale aj zdravé jedlá ako cukina a iná zelenina. Osvieži nás pitná voda a rôzne alko aj nealko nápoje. Pri opekaní nám budú pomáhať dobrovoľníci z firmy AON, ktorí nás podporujú aj finančne. Ďakujeme im za pomoc.

Bezbariérovú toaletu nájdete vrámci neďalekého bufetu Amfík.

Vidíme sa 26. júna 2018 od 16:00 do 21:00 hod. Tešíme sa na Vás!

Ako sa dostať na opekačku: http://www.omdvsr.sk/images/mapa%20opekaka%202018.png

DOTAZNÍK: Využívanie vyhradených parkovacích miest

Vážení priatelia, držitelia parkovacieho preukazu, Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa na nás obrátilo so žiadosťou šíriť nižšie uvedenú požiadavku na vyplnenie dotazníka. Jeho účelom je získať štatistické podklady pre projekt zameraný na elektronické sledovanie obsadenosti vyhradených parkovacích miest oprávnenými držiteľmi parkovacieho preukazu a vyhľadanie najbližšieho volného parkovacieho miesta. Venujte, prosím pozornosť tomuto dotazníku. Výsledky výskumu budú cenným podkladom pri realizácii projektu.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v spolupráci s DataCentrom elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (združenie DEUS) za podpory organizácii zastupujúcich ťažko zdravotne postihnutých občanov pripravujú štúdiu uskutočniteľnosti riešenia pre zlepšenie parkovania osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Navrhovaný zámer nielen napomôže riešiť situáciu s neoprávneným parkovaním na miestach vyhradených pre ŤZP a zneužívaním/falšovaním parkovacích preukazov ŤZP, ale vodiči s ŤZP preukazom, resp. ich sprievodcovia, získajú možnosť online vyhľadania a navigovania na voľné parkovacie miesto, zodpovedajúceho kritériám výberu v okolí bodu záujmu pomocou modernej mobilnej aplikácie.

Týmto si Vás dovoľujeme osloviť s prieskumom súvisiacim s vyššie uvedenou problematikou prostredníctvom dotazníka, ktorý sa nachádza na tomto linku: https://goo.gl/forms/bIWJuDdMPs1kc9rL2. Jeho vyplnenie Vám nezaberie viac ako 5 minút Vášho času a pomôže pri navrhovaní daného riešenia.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať p. Gajovskú na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

www.zdruzeniedeus.sk 

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 2/2019

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri