Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 1/2024

Integračný pobyt pre členov, Piešťany 2011

V dňoch 6. - 9. októbra 2011 Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR usporiadala Celoslovenské stretnutie členov s bohatým programom na ich aktivizáciu a podporu samostatného života, ktorého súčasťou bola prezentačná výstava kompenzačných pomôcok.

plagát stretnutia
plagát výstavy kompenzačných pomôcok

Naši partneri