Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 1/2023

Štát bude za osobných asistentov a za ľudí poberajúcich peňažný príspevok na opatrovanie platiť viac

Sociálna poisťovňa na svojej stránke informuje, že od januára 2013 bude nový základ pre výpočet dodatočného dôchodkového poistenia. Dôjde k zmene spôsobu výpočtu vymeriavacích základov poistencov štátu (osobných asistentov a poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie) a minimálneho vymeriavacieho základu pre dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie. Vymeriavací základ poistenca štátu (osobného asistenta a poberateľa peňažného príspevku na opatrovanie) a minimálny vymeriavací základ pre dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie sa mení takto:

Od 1. januára 2013 sa mení veličina pre výpočet vymeriavacieho základu štátu, z ktorého platí poistné na dôchodkové poistenie za osobných asistentov a poberateľov peňažného príspevku zo 44,2 % na 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné. Za obdobie od 1. januára 2013 bude tento vymeriavací základ v sume 393,00 eur.

Pri výpočte minimálnej hodnoty vymeriavacieho základu pre dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie sa taktiež mení veličina pre výpočet tejto minimálnej hodnoty zo 44,2 % na 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa poistné na dôchodkové poistenie dopláca.

Naši partneri