Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 1/2024

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR informuje, že 3. decembra si už od roku 1992 každoročne pripomíname Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím (ktorý je súčasne aj Európsky deň zdravotne postihnutých osôb). OSN určila na rok 2012 ako nosnú tému: "Odstránením bariér k vytvoreniu inkluzívnej a prístupnej spoločnosti pre všetkých."  Stále je dôležité opakovane sa venovať týmto témam a zdôrazňovať,  že je ešte veľa práce na poli sprístupňovania života pre všetky skupiny.
„Prístupnosť“ znamená, že ľudia so zdravotným postihnutím majú mať, rovnako ako iní ľudia prístup k „fyzickému“ prostrediu, doprave, informačným a komunikačným technológiám a systémom, ako aj k iným zariadeniam, tovarom a službám.


Podľa prieskumu, ktorý uverejnila Európska komisia, sú Európania presvedčení, že osoby so zdravotným postihnutím by mali mať možnosť plne sa zapojiť do spoločnosti, keďže až 97% z opýtaných uviedlo, že osoby so ZP by mali mať možnosť chodiť do školy, získať pracovné miesto alebo navštevovať obchody ako všetci ostatní.
Európska komisia pripravuje návrhy na vytvorenie Európskeho aktu bezbariérovosti v roku 2013. Veď až 86% Európanov sa myslí, že podobné riešenia bezbariérovosti na celom území Európy by osobám so zdravotným postihnutím umožnili cestovať, študovať a pracovať v inej krajine . Takéto riešenia by mohli výrazne uľahčiť mobilitu a možnosť pracovného uplatnenia osôb so ZP.
Zdroj: www.europa.eu

Európsky den 2012 - Kreslil Jozef Blažek

Naši partneri