Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 4/2021

Pozor! Dôležitá informácia hneď na začiatku roka

Poistenci štátu, ktorí pracujú aj na dohody, sa musia odhlásiť zo Sociálnej poisťovne už do 9. januára 2013

Tí poistenci štátu, ktorí pracujú na dohodu, už od 1. januára 2013 nebudú spĺňať jednu z podmienok byť poistencom štátu, pretože budú dôchodkovo poistení ako zamestnanci z tohto právneho vzťahu (z dohody). Ide o  poistencov, za ktorých poistné na dôchodkové poistenie platí štát z dôvodu:

-  starostlivosti o dieťa (poberatelia rodičovského príspevku)

- vykonávania osobnej asistencie v rozsahu minimálne 140 hodín mesačne

- poberania príspevku na opatrovanie.

To znamená, že ak takéto osoby v minulosti podali prihlášku na dôchodkové poistenie, sú povinné podať odhlášku z dôchodkového poistenia najneskôr do 9. januára 2013. Dôchodkové poistenie im zanikne 31. decembra 2012. Odhlásia sa v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu. Poistencom štátu naďalej môže byť len fyzická osoba, ktorá nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo ako povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba.

Informáciu sme čerpali zo zdrojov Sociálnej poisťovne:

Viď originál link: http://www.socpoist.sk/aktuality-matky---dohodarky-sa-musia-odhlasit-z-dochodkoveho-poistenia/48411s54656c

Naši partneri