Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 1/2023

Možnosť získať do užívania vrátené pomôcky

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a ich odbory sociálnych vecí v rôznych mestách Slovenska disponujú  vrátenými pomôckami ako napr. mechanický vozík, špeciálny detský kočík, autosedačka, schodolez, zdvíhacia plošina, sedačkový výťah a iné. Tieto môžu poskytnúť do užívania fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je na pomôcku odkázaná, čo preukazuje posudkom alebo potvrdením zdravotníckeho zariadenia. Pomôcku možno poskytnúť do užívania na základe písomnej zmluvy s občanom s ŤZP, ktorý prejaví záujem.

Zoznam ÚPSVaR a pomôcok nájdete na:

http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/tazko-zdravotne-postihnuti/penazne-prispevky-na-kompenzaciu-tazko-zdravotne-postihnutych/vratene-pomocky-a-zdvihacie-zariadenia.html?page_id=13083

Naši partneri