Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2023

Informujeme: Oslobodenie od poplatku za rozhlas a televíziu pre občanov s ŤZP

Nárok na oslobodenie od platenia úhrady platiteľ musí znovu oznámiť a zároveň preukázať vyberateľovi úhrady (RTVS s.r.o.). Stačí, ak pošle krátky list s fotokópiou preukazu ŤZP alebo ŤZP/S. čitať viac

Naši partneri