Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2023

% pre Organizáciu muskulárnych dystrofikov v SR

Darovať 2% alebo 3% z daní môžu aj fyzické osoby - ZAMESTNANCI - za ktorých podáva daňové priznanie zamestnávateľ. Do 30. apríla 2017 pošlú/doručia vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za r. 2016 a Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti príslušnému daňovému úradu. Tieto tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska.

Právnické osoby môžu darovať 1% alebo 2%.

1% PO darujú vtedy, ak v roku 2016 až do dňa podania daňového priznania NEDAROVALI 0,5% z dane na verejnoprospešný účel. Ak však v tomto období DAROVALI 0,5% dane na verejnoprospešný účel, môžu poskytnúť až 2%.

Postup pri poukazovaní % z dane pre PO a FO - stiahnuť
Prezentácia o činnosti OMD v SR financovanej z podielu dane - stiahnuť
OMD v SR Presentation and Activities in English - download
Letáčik % pre OMD v SR - Rátajte s nami! - stiahnuť
Tlačivo pre zamestnancov:
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zo zaplatenej dane - stiahnuť

Naši partneri