DystroCentrumAktuality

Vyššie sumy životného minima od 1.7.2017

Sumy životného minima, po zvýšení:

 • 199,48 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 139,16 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 91,06 eura mesačne, ak ide
  • o zaopatrené neplnoleté dieťa
  • o nezaopatrené dieťa

Z analýzy sociálnych vplyvov vyberáme:

Vplyv valorizácie súm životného minima v prípade jednej dospelej osoby predstavuje zvýšenie o 1,39 eura, v prípade druhej spoločne posudzovanej fyzickej osoby predstavuje zvýšenie   o   0,97 eura a v prípade nezaopatreného dieťaťa alebo zaopatreného neplnoletého dieťaťa predstavuje zvýšenie o 0,64 eura.

Pri jednotlivých peňažných príspevkov na kompenzáciu pôjde o nasledovné mesačné zvýšenie:

 • pri PP na osobnú asistenciu (sadzba na hodinu) na 2,78 eura,
 • pri PP na prepravu na 101,78 eura,
 • pri PP na kompenzáciu ZV – na diétne stravovanie I. skupina na 37,03 eura, II. Skupina na 18,52 eura, III. Skupina na 11,12 eura,
 • pri PP na kompenzáciu ZV súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytov. zariadenia na 18,52 eura,
 • pri PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla na 33,32 eura,
 • pri PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom na 44,43 eura,
 • pri PP na opatrovanie
  • FO poberajúce dôchodkovú dávku –opatruje 1 FO s ŤZP na 92,52 eura,
  • FO poberajúce dôchodkovú dávku – opatruje 2 alebo viac FO s ŤZP na 122,13 eura,
  • FO v produktívnom veku – opatruje 1 FO s ŤZP na 249,35 eura,
  • FO v produktívnom veku – opatruje 2 a viac FO s ŤZP na 323,36 eura,
  • FO v produktívnom veku – opatruje 1 FO s ŤZP (čiastočne) na 223,44 eura
  • FO v produktívnom veku – opatruje 2 a viac FO s ŤZP (čiastočne) na 304,87 eura,
  • FO v produktívnom veku – opatruje 2 a viac FO s ŤZP (kombinované) na 315,96 eura

Zvýšenie súm životného minima má dopady aj na maximálny možný príjem uchádzača o zamestnanie. Uchádzači o zamestnanie môžu mať prídem z osobnej asistencie vo výške 199,48 eur mesačne.

Skratky:

 • ZV – zvýšené výdavky
 • FO – fyzická osoba
 • FO s ŤZP – fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím

pdf na stiahnutie

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 2/2018

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri