DystroCentrumAktuality

Informácia o zmenách na Hlavnej stanici v Bratislave

Železnice Slovenske republiky začínajú dňom 19. 7. 2017 realizovať práce na čiastočnej rekonštrukcii železničnej stanice Bratislava - Hlavná stanica. Ide o sanáciu služobného (výťahového) podchodu v zmysle Zmluvy o dielo č. 1100077862/2017/5400/027 s dátumom účinnosti 24. 6. 2017 na realizáciu stavby "ŽST Bratislava hlavná stanica, prístupy pre imobilných na nástupištia".

Uvedené práce súvisia s prípravou na komplexnú rekonštrukciu infraštruktúry pre zabezpečenie bezbariérového prístupu pre imobilných cestujúcich na nástupištia č. 2 - 5 pomocou samoobslužných výťahov.

ŽSR si Vás a Vašich členov dovoľujú v tejto súvislosti informovať, že vyššie uvedené práce budú mať za následok vylúčenie prístupovej cesty pre zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou na nástupištia pomocou terajších služobných výťahov. Prístupová cesta na nástupištia na tejto stanici bude možná len cez úrovňový prechod na žilinskej strane, čo znamená väčší čas na realizáciu prístupovej pomoci pred odchodom vlakov a po príchode cestujúcich.

Na odchod zo ŽST Bratislava - hlavná stanica bude potrebné dostaviť sa najneskôr 40 min. pred odchodom vlaku. Po príchode do ŽST Bratislava - hlavná stanica bude prístupová pomoc (presunu z nástupíšť č. 2 - 5 na nástupište č. 1) zabezpečená až po odsune súpravy od nástupišťa, to znamená predĺženie času presunu o cca 15 - 20 min.

Časový rozsah týchto prípravných prác predpokladáme do 31. 8. 2017.

ŽSR si Vás na základe vyššie uvedeného dovoľujú poprosiť o trpezlivosť a pochopenie so zavedením týchto dočasných opatrení a tiež o dodržiavanie uvedených časov.

Po ukončení celkovej rekonštrukcie služobného (výťahového) podchodu, ktorú predpokladáme do 6 mesiacov, sa výrazne zvýši kvalita, komfort a bezpečnosť pohybu zdravotne postihnutých cestujúcich na ŽST Bratislava - hlavná stanica.

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 1/2018

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri