DystroCentrumAktuality

Výberový slovník vhodných a nevhodných pojmov pre označovanie zdravotného postihnutia - pomôcka vhodná pre laikov aj odborníkov

Z iniciatívy europoslankyne Jany Žitňanskej vznikla užitočná pomôcka, ktorá doteraz chýbala. Slovník má formu prehľadnej tabuľky a obsahuje 40 pojmov z oblasti zdravotného postihnutia (telesného, mentálneho, zmyslového atď.). Cieľom bolo, aby bol stručný, a tým ľahko použiteľný v praxi. 

Slovník nemá ambíciu slúžiť ako odborná, ale skôr ako orientačná a osvetová pomôcka najmä pre slovenské médiá, tlmočníkov a prekladateľov, ale aj pre laickú verejnosť, aby pri písaní či hovorení o ľuďoch so zdravotným postihnutím a o ich postihnutiach, používali tie správne označenia. Obsahuje aj anglické ekvivalenty. Za OMD v SR na tvorbe slovníka pracovala Mária Duračinská.

Dostupný je na webstránke p. europoslankyne  https://www.janazitnanska.sk/single-post/2017/05/28/V%C3%BDberov%C3%BD-slovn%C3%ADk-vhodn%C3%BDch-a-nevhodn%C3%BDch-pojmov-na-ozna%C4%8Dovanie-zdravotn%C3%A9ho-postihnutia

Na zdieľanie je slovník publikovaný na FB p. europoslankyne tu: https://www.facebook.com/zitnanska.nova/posts/1042020845928731

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 3/2018

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri