DystroCentrumAktuality

Zmeny v osobnej asistencii od 1. júla

Nová odmena

Od 1. júla 2018 nás čakajú viaceré novinky, ktoré sa týkajú peňažného príspevku na osobnú asistenciu. Zvyšuje sa hodinová sadzba osobným asistentkám a asistentom na 3,82€. Odmena už nebude naviazaná na výpočet zo životného minima, v zákone je po novom uvedená pevná suma. Tá sa môže meniť len nariadením vlády Slovenskej republiky. A práve preto treba pôvodné zmluvy upraviť v VI. bode, kde sa píše o výške odmeny a spôsobe jej vyplácania. Túto zmenu treba urobiť Dodatkom k zmluve, netreba pôvodné zmluvy rušiť. Všetky nové zmluvy uzatvorené od 1.7. už budú podľa nového vzoru, ktorý už tieto zmeny bude obsahovať.

Stiahnuť dodatok k zmluve
Stiahnuť nový vzor zmluvy

Výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie
Výkaz o odpracovaných hodinách prešiel miernou úpravou. Po novom sa volá Výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie. K dispozícii je nový vzor, ktorý je prílohou č. 16 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Odporúčame prečítať si vysvetlivky k vyplňovaniu výkazu. Nové výkazy sa budú odovzdávať prvýkrát v auguste za hodiny osobnej asistencie vykonané v júli.
 
Stiahnuť nový výkaz editovateľný
Stiahnuť výkaz s vysvetlivkami

Potvrdenie o vyplatenej odmene

Do potvrdenia sa doplnilo len jedno nové slovo a to meno „fyzickej“ osoby. K dispozícii je nový vzor, ktorý je prílohou č. 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Nové potvrdenia sa budú odovzdávať prvýkrát v auguste do piateho dňa v mesiaci.

Stiahnuť potvrdenie

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 2/2019

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri