DystroCentrumAktuality

Oslobodenie od úhrady za diaľničnú známku

V prípade fyzických osôb so zdravotným postihnutím je platnosť oslobodenia od úhrady diaľničnej známky neobmedzená (až do prípadnej zmeny predpisov) a nie je potrebné rok čo rok požiadať o predĺženie platnosti oslobodenia od úhrady diaľničnej známky v Slovenskej republike. Naopak, v prípade, že by išlo o vozidlo patriace právnickej osobe (naríklad združeniu, ktorá poskytuje sociálne služby), tak v tomto prípade je potrebné požiadať o oslobodenie každý rok, keďže platnosť oslobodenia končí k dátumu 31.1. nasledujúceho roku. Napríklad: Združenie požiadalo o oslobodenie pre rok 2018, tak platnosť oslobodenia od poplatkov platí do 31.1.2019.

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 2/2019

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri