DystroCentrumAktuality

Čo robiť, keď sa osoba v dôsledku telesného postihnutia nemôže podpísať

Mnohí naši členovia a klienti sa v dôsledku zhoršovania nervovosvalového alebo iného ochorenia ocitli v situácii, keď nevládzu hýbať rukami. Ak sa nemôžu preto ani podpísať, odporúčame, aby táto osoba udelila za účelom jej zastupovania pri podpisovaní plnomocenstvo podľa ustanovenia § 31 Občianskeho zákonníka. Vhodné je splnomocniť osobu, s ktorou žije splnomocniteľ v spoločnej domácnosti a dôveruje jej. Toto plnomocenstvo by malo mať formu notárskej zápisnice. A v ideálnej forme by malo byť plnomocenstvo udelené na všetky prípady podpisovania v bežnom živote.

Túto problematiku spracovala kancelária komisárky pre osoby zo zdravotným postihnutím.

Viac o problematike TU.

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Koronavírus a NSO

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 2/2020

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri