Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 4/2021

Tento rok nebudeme organizovať pobytové aktivity

Súčasnosť, ktorú žijeme prináša mnohé obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu COVID -19. Už niekoľko týždňov sme dobrovoľne, pre svoju vlastnú ochranu zavretí vo svojich domácnostiach. Trpezlivo znášame všetky nariadenia, vediac, že práve my patríme medzi mimoriadne ohrozenú skupinu.

V OMD v SR pozorne sledujeme vývoj a situáciu okolo koronavírusu a snažíme sa zodpovedne pristupovať k rozhodnutiam. Práve preto sme sa rozhodli, že v roku 2020 nebudeme organizovať žiadne pobytové aktivity pre členov organizácie. Dôvodom je obava z možného ohrozenia Vás milí členovia. Nevedeli by sme stopercentne zaručiť Vašu ochranu a bezpečnosť, pretože na týchto pobytoch a v ubytovacích zariadeniach sa vyskytujú aj osoby, ktoré nepatria do nášho blízkeho okruhu napr. personál zariadenia. Okrem toho, naše pobyty sú postavené na pomoci a osobnej prítomnosti dobrovoľníkov a dobrovoľníčiek, animátorov, vedúcich, fyzioterapeutov, a pod.

Sme si vedomí, že predovšetkým deti budú veľmi sklamané a smutné. Toto rozhodnutie nebolo pre nás ľahké, prosíme Vás o pochopenie. Pevne veríme, že túto náročnú situáciu všetci v zdraví zvládneme a v ďalšom roku sa spolu budeme môcť stretnúť.

Tento rok sa budeme snažiť svoju činnosť a aktivity smerovať čo najviac adresne, pre tých z Vás, ktorí sú najviac dotknutí pandémiou. V prípade akýchkoľvek problémov a ťažkostí sa neváhajte na nás obrátiť.

Naši partneri