DystroCentrumAktuality

Požiadali sme ministra práce Milana Krajniaka, aby objasnil svoje vyjadrenia ohľadom reformy sociálnych služieb

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR sa listom obrátila na Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka so žiadosťou o osobné stretnutie, kde by objasnil svoje vyjadrenia týkajúce sa reformy sociálnych služieb a poskytovania príspevku na osobnú asistenciu. Webová stránka MPSVR SR uvádza, že by mala vzniknúť jednotná dávka v odkázanosti, ktorá bude rozšírením existujúceho opatrovateľského príspevku.

S takto plánovanou reformou sociálnych služieb nesúhlasíme, obávame sa jej my a rovnako naši klienti, ktorí sú užívateľmi osobnej asistencie. Osobná asistencia je pre širokú skupinu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím kľúčovým nástrojom na prežitie. Zrušenie tejto formy pomoci by bolo vážnym zásahom do práv ľudí so zdravotným postihnutím a v rozpore s ustanovením článku 19 Dohovoru OSN o právach ľudí so ZP.

 

Darujte online

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Koronavírus a NSO

Staň sa Osobným asistentom

Belasý motýľ - www.belasymotyl.sk

      Časopis Ozvena 2/2020

          Osobná asistencia
         teória a prax (2015)


Naši partneri