Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 4/2021

Zákaz vychádzania a osobná asistencia

Pýtate sa nás, či môžu osobné asistentky a asistenti aj počas zákazu vychádzania vykonávať osobnú asistenciu.
Áno, môžu. Patrí to medzi výnimky zo zákazu vychádzania. V tomto prípade ide o činnosť, ktorá nemôže byť vykonávaná z domu.

Osobná asistencia nemá povahu zamestnania, preto asistentky a asistenti nemajú potvrdenie od zamestnávateľa na cestu do práce. Keďže Ministerstvo vnútra SR neurčuje, akým dokladom sa majú preukázať tí, čo využijú výnimku, v prípade asistentov by to mohla byť zmluva o výkone osobnej asistencie alebo čestné vyhlásenie od užívateľov.

https://www.facebook.com/OMDvSR/photos/a.125263004179917/3835330136506500

Viac o výnimkách zo zákazu vychádzania http://bit.ly/3b5WzUF
Prosíme vás, dodržiavajte hygienické predpisy a noste rúška. Najdôležitejšia je prevencia.

Naši partneri