Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 1/2023

Informačný sprievodca ochorením ALS

Prinášame materiál, ktorý je určený predovšetkým pacientom  s ochorením ALS (amyotrofická laterálna skleróza) a ich rodinným príslušníkom. Pretože ochorenie je charakteristické rýchlym zhoršovaním zdravotného stavu a stratou mobility, spracovali sme informačný materiál s cieľom pomôcť zorientovať sa v sociálnom a zdravotníckom systéme. Naši sociálni poradcovia sú pripravení zodpovedať v individuálnom kontakte aj na ďalšie podrobnejšie otázky.

Sprievodca ochorením ALS (.pdf)

Naši partneri