Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 4/2021

Alarmujúca situácia sociálnych služieb na Slovensku

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím zvolal tlačovú konferenciu, ktorá upozorňuje na alarmujúcu situáciu v poskytovaní sociálnych služieb na Slovensku. Porušovanie práv a slobôd osôb odkázaných na sociálne služby, najmä v zariadeniach s celoročnou pobytovou formou, je pretrvávajúce.

Ide predovšetkým o budovy, kde napriek snahe humanizovať fyzické prostredie nie je vždy možné zabezpečiť ani bezbariérovosť, ani súkromie, ani dostatočný individuálny prístup a niekde ani legislatívou dané požiadavky a protipožiarne opatrenia.

Slovensko nemôže byť ďalej ľahostajné voči takémuto stavu. Preto sa aj my, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, podpisujeme pod otvorený list adresovaný predstaviteľom vlády a žiadame o zmeny, ktoré je nevyhnutné urobiť, aby sme mohli priniesť lepšie a kvalitnejšie podmienky pre život ľudí odkázaných na pomoc iných.

Zároveň vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalým po obetiach tragédie v CSS Zátišie v Osadnom, kde pri požiari zomreli štyria prijímatelia sociálnych služieb a ďalší sú hospitalizovaní.

Celé znenie otvoreného listu (.pdf)

Podporiť otvorený list môžete podpisom, aj jeho zdieľaním

Tlačová konferencia komisárky Zuzany Stavrovskej

Naši partneri