Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2023

Spoločná kandidátka tretieho sektora na post komisárky pre deti

Aj Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR podporuje na post komisárky pre deti Janette Motlovú ako spoločnú kandidátku tretieho sektora. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka vo Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Pracuje inkluzívnym prístupom, v ktorom využíva zážit­kové vzdelávanie.
 
Veríme, že v prípade jej zvolenia bude zodpovedne a odborne chrániť práva detí na Slovensku a zastupovať ich záujmy. Zároveň vyslovujeme záujem o dlhodobú spoluprácu s Janette Motlovou na poste komisárky pre deti.
 
OMD v SR sa tak pridáva k ďalším dlhodobo pôsobiacim organizáciám v neziskovom sektore, ktoré reagujú na verejnú výzvu politikov k podaniu návrhu na nastávajúcu novú voľbu komisárky pre deti.

Foto: VÚDPaP

Naši partneri