Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 1/2024

Zvýšenie ceny darcovskej sms od 1. septembra 2023

Milí darcovia a darkyne, dovoľujeme si vám oznámiť, že Fórum donorov zvyšuje od 1. septembra 2023 cenu za darcovskú sms, ktorou pomáhate jednorazovo či pravidelne ľuďom s nervovosvalovým ochorením. Z pôvodných 2 eur sa cena zvýši na 5 eur. O tejto zmene budú všetci darcovia a darkyne informovaní sms správou.

Chcete pravidelne pomáhať prostredníctvom darcovskej správy?

  • Pošlite SMS v tvare DMS (medzera) START (medzera) MOTYL na číslo 877 podporíte ľudí s nervovosvalovým ochorením sumou 5€ pravidelne každý mesiac. Darcom sa bude DMS odosielať každých 30 dní automaticky. Doručená bude spätná správa o podpore a s poradovým číslom darovanej sms. Limit je 12 správ, v prípade záujmu je možné službu opäť aktivovať štandardným spôsobom.
  • Zaslaním správy v tvare DMS (medzera) MOTYL na číslo 877 podporíte ľudí s nervovosvalovým ochorením sumou 5€ jednorazovo.

Chcete svoj pravidelný dar zrušiť?

Môžete tak urobiť kedykoľvek, zaslaním správy DMS (medzera) STOP (medzera) MOTYL na číslo 877.

DMS je možné poslať v sieťach všetkých mobilných operátorov.
Viac informácií o DMS nájdete na www.donorsforum.sk.

Vaša pomoc – naše krídla
ĎAKUJEME

Naši partneri