Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 3-4/2023

Sviatočné dni s Ozvenou

Veľmi sa tešíme, že vianočné sviatky symbolicky strávime spolu s vami prostredníctvom najnovšieho dvojčísla časopisu Ozvena. Je nabitá informáciami aj pútavými reportážami. Želáme vám príjemné čítanie.

Naši partneri