Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 4/2020

Každý človek potrebuje okrem rodiny niekam patriť, kto s ním cíti, keď mu je dobre aj zle. OMD v SR poskytuje členom ľudské zázemie aj odbornú pomoc.

Bezbariérové úpravy pracoviska

Bezbariérové úpravy pracoviska

Úpravy pracovného miesta pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím nie je možné zužovať len na odstránenie architektonických bariér. Mnohokrát väčší význam a efekt majú aj ďalšie opatrenia zo strany zamestnávateľa, najmä:

  • Stavebné úpravy, ktoré umožnia bezbariérový vstup, pohyb vo vnútorných priestoroch vrátane bezbariérovej toalety na pracovisku.
  • Dôležité je myslieť na to, že prístupnosť priestorov musí byť zabezpečená tak pre pohyb na mechanickom ako aj elektrickom vozíku.
  • Flexibilný pracovný čas -  individuálny časový manažment pracovných povinností zo strany zamestnanca = dôležitý nie je čas strávený na pracovisku, ale výsledky práce.
  • Možnosť vykonávať časť povinností v prípade potreby alebo zhoršenia stavu v rámci domáceho pracoviska.
  • Používanie moderných technológií (telekonferencie, Skype konferencie, e – mailová komunikácia).

Všetky tieto opatrenie Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR na svojom chránenom pracovisku aplikuje.

Premena priestorov na bezbariérové pracovisko

Fotografie pochádzajú zo stavebných úprav chráneného pracoviska Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR na Vrútockej ulici v Bratislave – Trnávke v r. 2010.

Vstup pred úpravouVstup po úprave

Zabezpečenie bezbariérového vstupu je prvou podmienkou.

Priestory pred úpravouPriestory po úprave

Premiestňovanie na vozíku musí byť možné po celom priestore pracoviska.

Toaleta pred úpravouToaleta po úprave

Bezbariérová toaleta prístupná aj osobe na elektrickom vozíku spolu s kompenzačnou pomôckou – stropným zdvihákom je podmienkou toho, aby zamestnanec s ťažkým zdravotným postihnutím mohol rovnocenne fungovať počas jeho pracovnej doby.

Naši partneri