Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Ako sme ich použili

Aj vďaka vašim percentám môžeme realizovať činnosť, ktorej sa venujeme. Táto podpora je pre nás veľmi dôležitá. Ďakujeme. 

Darované 2% slúžia na dofinancovanie integračných pobytov, nakoľko dotácie od ministerstiev dostávame vždy len na časť nákladov (stretnutie členov, letné tábory pre deti, mládež a dospelých so svalovou dystrofiou, šachové pobyty, sústredenia v boccii).

Vďaka 2% môžeme financovať aj časť prevádzkových nákladov, ktoré prirodzene vznikajú pri poskytovaní sociálnych služieb (aj terénnou formou), keď klientom s ťažkým postihnutím radíme o všetkom, čo súvisí s osobnou asistenciou, o pomôckach, bezbariérových úpravách, podpore zo strany štátu a pod. (telefóny, nájom a služby, prevádzka služobného auta).

Z 2% podporujeme aj činnosť klubov pod OMD v SR, vzdelávanie zamestnancov a odborníkov, ktorí sa venujú členom (fyzioterapeuti) a ich inú odbornú činnosť (účasť a vystúpenia na zahraničných konferenciách).

Zo zdrojov 2 % hradíme aj členský poplatok vo významných  medzinárodných strešných organizáciách (EURORDIS, TREAT - NMD), na ktoré nemôžeme dostať grant, nakoľko dotačný systém na Ministerstve zdravotníctva SR nie je funkčný.

V chránenom pracovisku môžeme zamestnávať občanov s veľmi ťažkým zdravotným postihnutím, na vozíkoch (časť nákladov na mzdy) a pracovných asistentov (časť nákladov na mzdy). Je v podstate nemožné získať dlhodobú podporu na tieto druhy nákladov.


Použitie 2% poukázaných v roku 2009 zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb (za rok 2008) stiahnuť špecifikáciu

Použitie 2% poukázaných v roku 2010 zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb (za rok 2009) stiahnuť prehľad použitia

Použitie 2% poukázaných v roku 2011 zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb (za rok 2010) stiahnuť prehľad použitia

Použitie 2% poukázaných v roku 2012 zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb (za rok 2011) stiahnuť prehľad použitia

Použitie 2% poukázaných v roku 2013 zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb (za rok 2012) stiahnuť prehľad použitia

Použitie 2% poukázaných v roku 2014 zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb (za rok 2013) stiahnuť prehľad použitia

Použitie 2% poukázaných v roku 2015 zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb (za rok 2014) stiahnuť prehľad použitia

Použitie 2% poukázaných v roku 2016 zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb (za rok 2015) stiahnuť prehľad použitia

Použitie 2% poukázaných v roku 2017 zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb (za rok 2016) stiahnuť prehľad použitia

Použitie 2% poukázaných v roku 2018 zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb (za rok 2017) stiahnuť prehľad použitia

Použitie 2% poukázaných v roku 2019 zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb (za rok 2018) stiahnuť prehľad použitia

Naši partneri