Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Fotogalérie

Celoslovenské stretnutie členov OMD v SR, Piešťany, 22. - 25. 11. 2018

Celoslovenské stretnutie členov OMD v SR, Piešťany, 22. - 25. 11. 2018

Šachový prebor OMD v SR

Šachový prebor OMD v SR, Piešťany, 20. - 22. 11. 2018

Tábor pre mládež so svalovou dystrofiou, Zuberec, 20. - 29. 7. 2018

Tábor pre mládež so svalovou dystrofiou, Zuberec, 20. - 29. 7. 2018

Tvorivý tábor, Duchonka, 8. - 15. 7. 2018

Tvorivý tábor, Bratislava, 8. - 15. 7. 2018

Naši partneri