Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2023

Fotogalérie

Tábor pre staršie deti so svalovou dystrofiou, 20. - 27. júl 2013, Tatranská Kotlina

Tábor pre staršie deti so svalovou dystrofiou, 20. - 27. júl 2013, Tatranská Kotlina

Tábor pre mladšie deti so svalovou dystrofiou, 13. – 20. júl. 2013, Duchonka

Tábor pre mladšie deti so svalovou dystrofiou, 13. – 20. júl. 2013, Duchonka

Aktivity OMDvSR v roku 2013

Aktivity OMDvSR v roku 2013

Vianoce v lete, 22. jún 2013, Námestie SNP, Bratislava

Vianoce v lete, 22. jún 2013, Námestie SNP, Bratislava

Naši partneri