Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2023

Tábor pre mladšie deti so svalovou dystrofiou, 29. 7. - 5. 8. 2012, Duchonka

Tábor pre mladšie deti so svalovou dystrofiou, 29. 7. - 5. 8. 2012, Duchonka

Naši partneri