Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 4/2021

Asistencia a blízke osoby. Dočasné pravidlá ukončené.

Od 1. júla 2022 je zrušená výnimka, podľa ktorej mohli blízke osoby vykonávať osobnú asistenciu svojmu rodinnému príslušníkovi vo väčšom rozsahu hodín a bez obmedzenia jednotlivých činností počas pandemického obdobia spôsobeného v dôsledku koronavírusu.

SOS dotácie pozastavené

Počas druhej vlny pandémie osoby vykonávajúce osobnú asistenciu mohli požiadať o SOS dotáciu v prípade výpadku ich príjmu v dôsledku covid-19. O tejto dotácii sme písali viac v tomto článku https://www.osobnaasistencia.sk/index.php/blog/item/62-sos-dotacia-aj-pre-asistentky-a-asistentov

Aktuálne info - nakupovanie osôb so ZŤP

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil na svojich stránkach vyhlášku, upravujúcu informácie týkajúce sa prednostného nákupu osôb so zdravotným postihnutím.

Zákon aktuálne povoľuje v dňoch pondelok až piatok v čase od 9tej do 11tej vstup do predajní potravín a drogérií iba osobám nad 65 rokov alebo osobám s ťažkým zdravotným postihnutím na základe preukazu ZŤP a preukazu ZŤP/S (so sprievodcom).

Zmeny v asistencii od júla – odmena, blízke osoby

K 1. júlu 2022 sa rozhodnutím vlády SR zvýšila hodinová sadzba za vykonávanie osobnej asistencie (podľa § 22 ods. 9 zákona) na sumu 5,20 €. Novú sadzbu hodinovej odmeny 5,20 € úrady práce prvýkrát vyplatia v auguste za hodiny odpracované v júli. Potvrdenie o vyplatenej odmene asistenta s novou sadzbou sa prvýkrát odovzdáva do 5. septembra 2022.

Vykonávanie osobnej asistencie blízkymi rodinnými príslušníkmi počas koronavírusu

Aktualizované: 2. november 2021
Táto situácia pretrváva a možnosť vykonávania osobnej asistencie blízkymi rodinnými príslušníkmi je naďalej umožnená podľa dole uvedených podmienok.

Koronavírus negatívne ovplyvňuje aj vykonávanie osobnej asistencie. Niektorí osobní asistenti a asistentky pravdepodobne museli odcestovať domov alebo sa akútne potrebujú postarať o svojich blízkych. A preto nemôžu vykonávať osobnú asistenciu v takom rozsahu ako bežne. Mnohí užívatelia a užívateľky zostali odkázaní len na pomoc svojich rodinných príslušníkov.

Dodatok k zmluve o výkone osobnej asistencie - vzor (.doc)

Zmeny prijaté v zbierke zákonov (.pdf)

Zákaz vychádzania a osobná asistencia

Pýtate sa nás, či môžu osobné asistentky a asistenti aj počas zákazu vychádzania vykonávať osobnú asistenciu.
Áno, môžu. Patrí to medzi výnimky zo zákazu vychádzania. V tomto prípade ide o činnosť, ktorá nemôže byť vykonávaná z domu.

Stanovisko Agentúry OA Bratislava ku ZÁKAZU VYCHÁDZANIA

Pýtate sa nás, či môžu osobné asistentky a asistenti počas lockdownu a zákazu vychádzania vykonávať osobnú asistenciu. Podľa nášho názoru môžu. V tomto prípade ide o činnosť, ktorá nemôže byť vykonávaná z domu.

Mali by sa však, čo najviac prispôsobiť protipandemickým podmienkam pre zamestnancov v odporúčanom režime OTP, a teda asistovať iba, ak sú plne zaočkovaní, po prekonaní covid-19 alebo otestovaní. Test môže byť napríklad RT-PCR, antigénový, LAMP alebo nazálny. Negatívny výsledok testu nesmie byť starší ako 7 dní od odberu.

Osobná asistencia nemá povahu zamestnania, preto asistentky a asistenti nemajú potvrdenie od zamestnávateľa na cestu do práce. Úrady práce im ho tiež nevystavia, keďže nie sú ich zamestnanci. Odporúčame, aby asistenti a asistentky nosili so sebou zmluvu o výkone osobnej asistencie alebo potvrdenie od užívateľov o nevyhnutnosti dochádzky asistentov.

Môžete použiť aj náš vzor potvrdenia (súbor)

Viac o výnimkách zo zákazu vychádzania v návrhu uznesenia https://bit.ly/3oYlX4a

Pri zaujatí tohto stanoviska vychádzame z dostupných informácií dotknutých inštitúcií. Prosíme vás, aby ste pri výkone osobnej asistencie dodržiavali hygienické predpisy a nosili rúška.

Zasielanie výkazov a podávanie výkazov na rodinného príslušníka sa nemení

Platné od 21. 5. 2021

Napriek tomu, že núdzový stav bol vládou zrušený, mimoriadna situácia naďalej trvá, čo znamená, že blízke osoby môžu naďalej fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávať osobnú asistenciu najviac 10 hod. denne. Taktiež naďalej platí že výkazy a potvrdenia spojené s osobnou asistenciou môžu zasielať úradom emailom.

Viac info o tejto možnosti si môžete prečítať v našom staršom článku.

SOS dotácia aj pre osobné asistentky a asistentov

Ak osobné asistentky a asistenti momentálne nemôžu vykonávať osobnú asistenciu z dôvodu prijatých opatrení kvôli COVID-19 a nemajú žiadny iný príjem, môžu požiadať o SOS dotáciu v rámci projektu Prvá pomoc.

Žiadosť (.doc)

Naši partneri