Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 3-4/2023

Aktuálne informácie k očkovaniu

Milí členovia,
ak máte záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID-19, prečítajte si tieto informácie. V súčasnosti je platná Vyhláška MZ SR č. 96/2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19.

Viac informácií (.pdf)

Nová vyhláška Ministerstva zdravotníctva

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo novú vyhlášku 96/2021, ktorá upravuje systém v určovaní poradia pri očkovaní. Základným kritériom očkovacej stratégie je vek. Na očkovanie sa môžu momentálne registrovať osoby staršie ako 60 rokov.

Nové kritérium veku sa týka už aj osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a pacientov s chronickými chorobami. Spomínané osoby, ktoré majú menej, ako 60rokov, sa môžu zaregistrovať aspoň do zoznamu náhradníkov.

Aj osoby poberajúce príspevok na opatrovanie, osobné asistentky a asistenti sa môžu prihlásiť ako prípadní náhradníci, ale iba v tom prípade, že majú viac ako 50 rokov. Ostatní sa do systému náhradníkov nemôžu zaregistrovať a musia sa riadiť stratégiou podľa jednotlivých fáz očkovania.

Záujemcom o očkovanie odporúčame, aby v prípade, že spĺňajú podmienky, využili možnosť zaregistrovať sa ako náhradník. Možno sa tak dostanete k očkovaniu skôr.

Súhrnný prehľad koordinátorov Európskych referenčných sietí k vakcinácii COVID19 pre pacientov so zriedkavými chorobami

Keďže Európske referenčné siete tvoria experti na zriedkavé choroby, požiadali sme všetkých koordinátorov (24 ERN) o názory na prioritizáciu a kontraindikácie u pacientov so zriedkavými chorobami v rámci ich siete. Výsledky sú sumarizované v tomto dokumente a boli predmetom diskusie počas stretnutia Koordinačnej skupiny Európskej referenčnej siete dňa 27. 1. 2021. Dokument sa priebežne aktualizuje a má informatívny charakter.

V prípade, že ste pacient so zriedkavou chorobou a zvažujete vakcináciu proti COVID 19, môžete zdieľať originál ako aj preklad tohto dokumentu so svojím ošetrujúcim lekárom, môže mu pomôcť v rozhodovaní o vakcinácii.

Dokument v anglickom jazyku (.pdf)

Dokument v slovenskom jazyku (.pdf)

Svetová svalová organizácia: Odporúčania k očkovaniu proti Covid-19 u NSO

Ľudia s nervovosvalovými ochoreniami (NSO) patria k rizikovej skupine a infekcia covidom môže byť pre nich životu nebezpečná. Jediným riešením ako zvládnuť pandémiu, a teda dostať pod kontrolu ohrozenie rizikových skupín, je očkovanie. Je prirodzené, vzhľadom na krehký stav ľudí s NSO a ich pridružené ťažkosti, že vyvstáva otázka, či je očkovanie pre nich vhodné a bezpečné. Preto Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR aktívne získava informácie o očkovaní z dôveryhodných zdrojov. Odporúčanie odbornej spoločnosti World Muscle Society je, že osoby s NSO by sa očkovať mali.

Odporúčania zverejňujeme s láskavým súhlasom českého združenia Parent Project.

https://www.parentproject.cz/blog/doporuceni-svetove-svalove-organizace-platna-pro-ockovani-proti-onemocneni-covid

 

Základné informácie v súvislosti s očkovaním proti COVID-19

Stručný prehľad o vakcíne a jej mechanizme od Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie SLS

čítať link
http://www.ssaki.eu/wp-content/uploads/2020/12/INFOLETTER_COVID19_1.pdf

Naši partneri