Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 1/2024

Nové sumy peňažných príspevkov od 1. júla 2020

K 1. júlu 2020 boli ustanovené nové sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 174/2020Z. z. a to na:

  • 214,83 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

Výška životného minima ovplyvňuje sumy niektorých peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Pri opakovaných príspevkov pôjde o nasledovné mesačné zvýšenie:

  • pri PP na prepravu na max. 109,61 eura,
  • pri PP na kompenzáciu ZV – na diétne stravovanie I. skupina na 39,88 eura, II. Skupina na 19,94 eura, III. Skupina na 11,97 eura,
  • pri PP na kompenzáciu ZV súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytov. zariadenia na 19,94 eura,
  • pri PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla na 35,88 eura,
  • pri PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom na 47,85 eura.

Tiež sa zvyšuje peňažný príspevok na opatrovanie.

Viac sa o jednotlivých sumách dozviete na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

https://www.mpsvr.sk/sk/informacie-media/aktuality/zmeny-pri-penaznych-prispevkoch-kompenzaciu.html?fbclid=IwAR1xDtPR6rNAlz4SkaKFKXWHrM1EFTKcrdMgeC3Ft-mlIJj9YWYe8mWvyZQ

Naši partneri