Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

August patrí spinálnej muskulárnej atrofii

August je mesiacom povedomia o spinálnej muskulárnej atrofii (SMA). V súčasnosti na Slovensku žije s týmto zriedkavým ochorením približne 60 detských a odhadom 20 dospelých pacientov. Vyskytne sa približne u jedného z 10 000 narodených detí. Očakávaný nárast je 3 – 5 nových pacientov ročne. Pacienti sú odkázaní na komplexnú starostlivosť zo strany mnohých lekárov – špecialistov pod vedením neurológa. Pri včasnom poskytnutí komplexnej starostlivosti sa pacienti dožívajú vyššieho veku.

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR (OMD v SR) už 27 rokov pomáha aj ľudom s týmto ochorením. Tvorí neoddeliteľnú súčasť komplexnej starostlivosti o svojich klientov a členov.  V auguste, mesiaci povedomia o spinálnej svalovej atrofii, ako chorobe mnohých tvárí predstavíme okrem odborných informácií a faktov aj ľudské príbehy prostredníctvom sociálnych sietí a v spolupráci s médiami.

Tlačová správa (.pdf)

Infografika na stiahnutie (.pdf)

Naši partneri