Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 3-4/2023

OMD v SR sa dištancuje od Nadácie Nová nádej

Pred krátkym časom sme boli upozornení, že fotografia zamestnancov našej organizácie sa ocitla ako úvodná grafika webovej stránky Nadácie Nová nádej.

Fotografia je vlastníctvom našej organizácie a na stránkach spomínanej nadácie bola použitá neoprávnene bez nášho súhlasu. Je nám to ľúto, pretože toto konanie poškodzuje dobré meno nášho združenia. Vyvoláva totiž mylný dojem, že sme súčasťou aktivít Nadácie Nová nádej. Nikdy sme však neboli a ani nebudeme.

Sme organizácia, ktorá si dlhodobo buduje dobré meno svojou prácou v prospech osôb so zdravotným postihnutím. Preto sa dištancujeme od aktivít, ktoré parazitujú na našej poctivej práci. Požiadali sme zakladateľa nadácie Ľubomíra Kolárika, aby bezodkladne stiahol našu fotografiu zo všetkých komunikačných kanálov.

Naši partneri