Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 3-4/2023

Fokus: spinálna muskulárna atrofia

Posledné dva roky boli vo výskume liečby spinálnej muskulárnej atrofie prelomové. Schválený je liek Spinraza a génová liečba Zolgensma, ďalší liek risdiplam, ktorý je určený na podávanie ústami, čaká na schválenie Európskou liekovou agentúrou. Pacienti žijú svoj sen - môžu sa liečiť.

Viac informácií (.pdf)

Naši partneri