Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 3-4/2023

SMA v dospelosti - všetky informácie na jednom mieste

V OBLASTI STAROSTLIVOSTI O SPINÁLNU MUSKULÁRNU ATROFIU (SMA) DOŠLO K MNOHÝM ZMENÁM.

Existujú nové možnosti starostlivosti a postupov pri vašom ochorení.

O týchto možnostiach sa môžete dočítať na webstránke www.smavospelosti.sk

Naši partneri