Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 1/2023

Tehotenská dávka - osobné asistentky a neformálne opatrovateľky

Národná rada SR vlani v decembri schválila novelu zákona o sociálnom poistení. Tehotným ženám priznáva od apríla 2021 novú dávku - tehotenské.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sme listom upozornili na situáciu osobných asistentiek a poberateliek príspevku na opatrovanie, ktoré na túto dávku nemajú nárok. Žiadame, aby sa opať otvorila téma komplexného sociálneho poistenia pre osoby vykonávajúce osobnú asistenciu a pre poberateľov príspevku na opatrovanie ako poistencov štátu.

List pre MPSVR

V tomto článku vysvetľujeme dôvody a pripomíname, že asistenti a asistentky sú bez finančnej podpory aj v iných životných situáciách --> čítať článok

Naši partneri