Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 1/2023

Bratislava spúšťa služby komunikácie bez bariér

Mesto Bratislava v týchto dňoch spúšťa pre svoje obyvateľky, obyvateľov, návštevníčky a návštevníkov novú službu, ktorá pomôže ľuďom so sluchovým postihnutím a poruchou reči. V snahe sprístupniť svoje služby zavádza v týchto dňoch dve nové online služby. Pripája sa tak k mestám Trenčín a Lučenec.

Na viac ako dvadsiatich pracoviskách prvého kontaktu budú k dispozícii online tlmočenie z/do slovenského posunkového jazyka a online prepis hovorenej reči na text v reálnom čase.

Pri online tlmočení sa úradník alebo úradníčka pri prepážke prostredníctvom video hovoru na tablete bude môcť okamžite spojiť s tlmočníkom posunkového jazyka, ktorý bude celý rozhovor tlmočiť.

Rovnako pri online prepise bude možné rýchle spojenie s prepisovateľom, ktorý bude hovorenú reč úradníkov prepisovať klientovi do textovej formy.

Online tlmočník aj prepisovaný text sa bude zobrazovať na obrazovke tabletu, ktorý je k dispozícii na kontaktných pracoviskách.

V prípade telefonického rozhovoru prostredníctvom infolinky s funkciou online prepisu sa prepisovaný text zobrazuje na obrazovke počítača alebo smartfónu volajúcej osoby.

Viac informácií o tejto službe si môžete prečítať na https://bratislava.sk/sk/sprava/bratislava-spusta-sluzby-komunikacie-bez-barier

Kontakty nájdete na https://bratislava.sk/sk/kontakt

Naši partneri