Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 1/2023

Aké zmeny očakávame od 1. januára 2022

Od 1. januára 2022, očakávame zmeny v zákone č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Národná rada Slovenskej republiky dňa 24.11.2021 návrh schválila v druhom čítaní a k účinnosti zákona chýba už iba podpis prezidentky Slovenskej republiky. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2022. Stručný prehľad niektorých zmien uvádzame v priloženom dokumente.

Zmeny od 1.januára 2022 (.pdf)

Naši partneri