Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 1/2023

Dobrá správa! Sme na Mesačnej

Z archívu OMD v SR

Odkedy sme vás minulý rok požiadali o pomoc, udialo sa toho veľa. Položili sme PVC krytinu a osadili interiérové dvere. Nainštalovali sme žalúzie, zdvíhacie zariadenia na toaletu, aj elektrickú vstupnú bránu do hlavného vchodu. Namontoval sa plynový kotol a únikový východ sa sprístupnil pomocou nájazdovej rampy. Mnohé sa podarilo aj vďaka sponzorom a partnerom, ktorí nás podporili aj v týchto neistých pandemických časoch. Ďakujeme, vašu pomoc si veľmi vážime!

Sme pripravení pomáhať viac

Nové priestory sú ako stvorené na to, aby sme našu pomoc znásobili. Môžeme poskytnúť viac poradenstiev, máme lepšie podmienky pre sprostredkovanie osobnej asistencie, získali sme priestor na stretnutia s klientmi a klientkami, aj na organizovanie vzdelávacích aktivít. Máme samostatné a rozšírené priestory pre požičovňu pomôcok, Agentúru osobnej asistencie, sociálne poradenstvo a mnoho ďalších aktivít, kde budeme môcť ešte viac a efektívnejšie pomáhať. 

Samozrejme, stále dolaďujeme, ale máme za sebou obrovský kus mravčej práce, mnoho prebdených nocí a bojových porád. Aby sme mohli projekt Mesačná úplne dokončiť, naďalej potrebujeme vašu pomoc. Vyčerpali sme vlastné finančné rezervy a chýba nám ešte 25 000€. 

Rád/Rada pomôžem dokončiť rekonštrukciu

Z archívu OMD v SR

Dôvody sťahovania a prečo je vaša pomoc dôležitá? 

Sídlili sme v priestoroch s komerčným nájmom a keďže ako občianske združenie poskytujeme služby bezplatne, bola to pre nás finančne náročná situácia. Po dlhých rokoch hľadania sme do dlhodobého prenájmu získali od mestskej časti Bratislava-Ružinov vhodné priestory za symbolické nájomné. Takto ročne ušetríme až 15 tisíc eur. Priestory patriace mestskej časti boli ale bariérové a v zlom technickom stave. Vyžadovali si rekonštrukciu. Nielen z dôvodu odstránenia bariér, ale aj preto, že boli niekoľko rokov nevyužívané, a teda výrazne poškodené. Neskôr sa dokonca ukázalo, že opravu si vyžaduje aj strecha budovy, pretože hrozilo, že zrekonštruované priestory by mohli byť neskôr znehodnotené zatekaním. Zodpovednosť za všetky rekonštrukčné a investičné práce prešla v plnej miere na nás, navyše oprava strechy v pôvodných plánoch nebola, a preto sa náklady na rekonštrukciu ešte navýšili.

Z archívu OMD v SR

Korona všetko skomplikovala

Hlavne proces rekonštrukcie výrazne spomalila a ovplyvnila aj možnosť získať financie alebo materiál od donorov. Firmy začali byť opatrné vo výdavkoch. To, čo by sme inokedy získali bezplatne alebo s výraznou zľavou, už vôbec nebolo možné. Aby sme projekt mohli uskutočniť a pokračovať v ňom, rozhodli sme sa vziať si úver. Pomohla Slovenská sporiteľňa, ktorá má ako jediná z bánk vypracovaný program pre neziskové organizácie a poskytuje pôžičky za zvýhodnených podmienok. Úver sme získali a tvoril najväčšiu časť nákladov spojených s rekonštrukciou. Popritom všetkom naše združenie riadne fungovalo. Poskytovali sme služby v plnom rozsahu a súčasne riešili všetky veci súvisiace s rekonštrukciou Mesačnej. A nebolo ich málo.

Na záver... 

Do úplného finále nám ešte kúsok zostáva. Ale už teraz môžeme povedať, že sme to zvládli a to hlavne vďaka vám. Darcom a darkyniam, dobrovoľníkom, dobrovoľníčkam, partnerom, sponzorom a všetkým, ktorí pri nás verne stojíte od začiatku. ĎAKUJEME.

CHCEM DAROVAŤ ONLINE

Fotila Lenka Brosková

Hľadať...

OMD v SR na Facebooku OMD v SR na youtube  English presentation of OMD in SR

Novinky

Fotogalérie | Videá

Blog

Pomohli nám

Mesačná

Koronavírus a NSO

Staň sa Osobným asistentom

Naši partneri