Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 1/2024

Členstvo v iných organizáciách

Členstvo v iných organizáciách

Na domácej pôde

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR je členom alebo zakladajúcim členom

Slovenskej humanitnej rady (od r. 1994)
www.shr.sk

Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím (od r. 2003)
Zástupca Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR, Mgr. Tibor Köböl bol zvolený na funkčné obdobie 2011 – 2015 za podpredsedu NROZP.
www.nrozp.sk

Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov
www.sztps.sk

Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb (od r. 2012)
www.sazch.sk

V zahraničí

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR je riadnym členom, za ktorého bola prijatá 18. septembra 1993 počas Výročného valného zhromaždenia v Dánsku,

Európskej aliancie združujúcej organizácie muskulárnych dystrofikov
European Alliance of Neuromuscular Disorders Associations

Zástupkyňa Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR, Mgr. Mária Duračinská bola zvolená do Výkonného výboru EAMDA na funkčné obdobie 2006 – 2009 a 2009 – 2013.   
www.eamda.eu

Prehľad činnosti Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR v EAMDA podľa rokov (.pdf)

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR je od júla 2012 členom mimovládnej európskej organizácie EURORDIS, ktorá združuje pacientske organizácie a jednotlivcov aktívnych v oblasti zriedkavých chorôb, medzi ktoré patria aj nervovosvalové ochorenia.
www.eurordis.org

Od októbra 2012 je OMD v SR prijatá za člena Aliancie TREAT - NMD, ktorá vznikla na základoch projektu s názvom "TREAT - NMD" financovaného v rokoch 2007 - 2012 z európskych fondov. Cieľom projektu bolo vytvoriť sieť všetkých zainteresovaných v oblasti neuromuskulárnych ochorení. Aliancia nadväzuje na projekt a spája lekárov a odborné pracoviská, pacientov a ich organizácie, výskum (vedcov) a priemysel (farmaceutické spoločnosti).  
www.treat-nmd.eu

OMD v SR je od júla 2019 prijatá za člena Európskej siete nezávislého života (ENIL - European Network of Independent Living).
www.enil.eu

Naši partneri